Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Voorbereiding auditeren 2 (strijkers, harp, percussie)13430/2116/2122/1/48
Studiegids

Voorbereiding auditeren 2 (strijkers, harp, percussie)

13430/2116/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestinstrument binnen instrument / zang
    Keuzepakket:
    • Orkestinstrumenten Bachelor 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Neve Leo
Andere co-titularis(sen): De Neve Guido, Overlach Miriam, Willems Carlo, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Strijkinstrumenten, harp, percussie: zelfstudie. De student kan evenwel raadgevingen vragen aan de hoofdvakdocent tijdens de individuele instrumentlessen.

Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de eindcompetenties van Voorbereiding auditeren 1

Eindcompetenties (tekst)

De student getuigt van een muziekbeleving, een technische en stilistische kennis en een persoonlijkheid en geeft blijk van de vereiste polyvalentie, reflectie en rijpheid bij het musiceren.
Tevens is de student bewust van de zeer specifieke eisen van een”auditie- jury” en kan hij/zij deze kennis ook toepassen op een “auditie-moment”.
Bij de beoordeling houdt de jury rekening met volgende eindcompetenties:
ritmiek, melodievoering, vlotheid in transpositielezen, vlotheid & juistheid in zichtlezen, stilistiek, frasering, interpretatie, tempo, intonatie, artistieke gedrevenheid, durf, podiumvastheid, overdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student beheerst het repertoire representatief voor zijn discipline.
De student is bedreven in ritmiek, melodievoering, vlotheid in transpositielezen, vlotheid & juistheid in zichtlezen, tempo, intonatie, stilistiek, frasering, interpretatie, artistieke gedrevenheid, durf, podiumvastheid, overdracht.
1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student getuigt van een muziekbeleving, een technische en stilistische kennis en een persoonlijkheid
4.3 De student reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.
De student geeft blijk van de vereiste polyvalentie, reflectie en rijpheid bij het musiceren. 
4.4         De student heeft elementaire kennis van de financiële, commerciële en juridische aspecten van het beroep.
De student kent de zeer specifieke eisen van een”auditie- jury” en kan kennis ook toepassen op een “auditie-moment”.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Strijkinstrumenten, percussie, harp: relevante orkesttrekken.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Partituren
CD-opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00