Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
ASS en ontregeld gedrag (2)33923/2119/2122/1/38
Studiegids

ASS en ontregeld gedrag (2)

33923/2119/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Peeters Wilfried
Andere co-titularis(sen): Stinkens Wim, Turpyn Vera
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Ijsbergdenken EN geslaagd voor ASS en ontwikkeling EN geslaagd voor ASS en ontregeld gedrag (1) OF simultaan te volgen met ASS en comorbiditeit OF geslaagd voor ASS en comorbiditeit.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel over ontregeld gedrag in het eerste jaar werd aan studenten geleerd om een werkmodel over de ontstaansfactoren van een ontregeld gedrag op te stellen en om op basis hiervan een plan van aanpak uit te werken.

In dit opleidingsonderdeel worden die basiskennis en –vaardigheden verder uitgebreid. Er wordt uitgelegd hoe ontregeld gedrag kan worden aangepakt bij bijzondere subgroepen (bv. bij mensen met autisme en een ernstige verstandelijke beperking), bij mensen die opgroeien in moeilijke omstandigheden (bv. in een kwetsbaar gezin) en wanneer dit zich uit als een internaliserende problematiek (bv. angst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliƫnt/cliƫntsysteem.
De student houdt rekening met de principes van inclusief en krachtgericht handelen bij het opstellen van een plan van aanpak voor een complex ontregeld gedrag
De student baseert het plan van aanpak voor een complex ontregeld gedrag op de hypothesen uit het werkmodel
De student stelt een plan van aanpak op voor een complex ontregeld gedrag op maat van de persoon met ASS en de context
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student gebruikt kennis over basisdynamieken van ontregeld gedrag bij het opstellen van een werkmodel
De student integreert contextfactoren in het werkmodel over een ontregeld gedrag
De student houdt rekening met het ontwikkelingsniveau bij het opstellen van een werkmodel over een ontregeld gedrag
De student stelt een werkmodel op van alle factoren die een rol spelen in het ontstaan of voortbestaan van een complex ontregeld gedrag

Leerinhoud

1 Basispatronen van ontregeld gedrag
1.1 Stress
1.2 Angst
1.3 Verzet
1.4 Ontstemming
1.5 Herhaling en dwang
1.6 Agressie
1.7 Zelfverwonding

2 Ontregeld gedrag bij licht verstandelijk beperkte en normaalbegaafde kinderen met autisme
2.1 Ontregeld gedrag in het gezin
2.1.1 Zelfbepalend gedrag: wie heeft de leiding?
2.1.2 Weerstand tegen veranderingen
2.1.3 Aanpassing aan gezinsritmes
2.1.4 Conflicten met brussen
2.1.5 Splitsing

2.2 Ontregeld gedrag op school
2.2.1 Schoolweigering
2.2.2 Botsen met autoriteit
2.2.3 Conflicten met klasgenoten

3 Ontregeld gedrag bij matig tot diep verstandelijk beperkte kinderen met autisme
3.1 Benaderingen van ontregeld gedrag bij deze doelgroep
3.2 Zintuiglijke overprikkeling
3.3 Sociale overprikkeling
3.4 Verwarring
3.5 Actie-reactie ipv. interactie
3.6 Onvrijheid en herhaling
3.7 Ontregeling en overspoeling

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek Wilfried Peeters (2021). Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving. Antwerpen: Garant.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen133,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

- vaardigheidstoets hands off:
1. Korte omschrijving van de toets: examen met toepassingsvragen over casussen
2. Toetsmethode: open vragen over casussen
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk examen
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector