Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Blairon
Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout
ot@ap.be
Communicatieve vaardigheden2368/2130/2122/1/08
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/2130/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen) als Communicatieve vaardigheden
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Communicatieve vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Schits Barbra
Andere co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om tot open communicatie te komen, moeten we de manier waarop mensen communiceren kunnen analyseren, en daarbij een inzicht verwerven in onze eigen manier van communiceren. Welke technieken kunnen we hanteren om efficiĆ«nt te communiceren? We werken in deze module zowel aan inzichten, als aan gespreksvaardigheden, zowel schriftelijke als mondelinge communicatie- en overlegvormen die typisch zijn voor een schoolcontext. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

J: interactie: constructief samenwerken
De student past het communicatieschema toe op zijn rol als leerkracht
K: interactie: diversiteit hanteren
De student communiceert verbindend in zijn/haar rol als leerkracht in een context van diversiteit.
L: interactie: inspirerend coachen
De student gebruikt aangepaste gesprekstechnieken in diverse onderwijsgerelateerde gesprekssituaties.
De student geeft effectieve schriftelijke en mondelinge feedback.
G: interactie: taal ontwikkelen
De student spreekt voor een groep in een onderwijscontext met aandacht voor verbale-, non-verbale en paraverbale communicatie- en stemtechnieken.

Leerinhoud

Het communicatieschema toepassen op onderwijs
Gesprekstechnieken verkennen: het geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, actief luisteren, verbindend communiceren, verbale, paraverbale en non-verbale communicatie 
Gesprekstechnieken inoefenen: gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten, ouders, collega’s en andere onderwijsparticipanten: kennismakingsgesprek, probleemoplossend gesprek, slechtnieuwsgesprek, … 
Inzicht krijgen in interculturele communicatie en ontwikkelen van diversiteitscompetenties

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00