Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Blairon
Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout
ot@ap.be
Leraren verantwoordelijk32111/2130/2122/1/45
Studiegids

Leraren verantwoordelijk

32111/2130/2122/1/45
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen) als Leraren verantwoordelijk
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Leraren verantwoordelijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

de verantwoordelijkheden van het beroep van leraar leren kennen

OLR-Leerdoelen (lijst)

J: interactie: constructief samenwerken
De student past de beroepsmogelijkheden van een leerling tegen een beslissing van de delibererende klassenraad toe.
De student past de deontologische verplichtingen van een leerkracht (ambtsgeheim, omgang met betrokkenen, belangenbehartiging, …) toe.
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student benoemt de verschillende orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerkrachten.
De student past het wettelijk kader i.v.m. de orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen toe.
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student past de regels van de burgerlijke aansprakelijkheid toe.
De student past de verschillende bekwaamheidsbewijzen en de prestatieregeling van leerkrachten in het secundair onderwijs toe.
De student past de verschillende stappen en de voorwaarden in de loopbaan van een leerkracht (tijdelijk, TADD en vastbenoemd) toe.
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
De student past de evaluatieprocedure van leerkrachten (doel, verschillende stappen in de procedure en gevolgen) toe.

Leerinhoud

- deontologische verplichtingen van een leerkracht 

- evaluatieprocedure van leerkrachten 

- beroepsmogelijkheden van een leerling tegen een beslissing van de delibererende klassenraad

- orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerkrachten

- orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen 

- burgerlijke aansprakelijkheid

- vakantie- en verlofregelingen, afwezigheid ingevolge ziekte, reaffectatie/wedertewerkstelling , zwangerschapsverlof en arbeidsongevallen

- bekwaamheidsbewijzen en de prestatieregeling van leerkrachten in het secundair onderwijs  

- loopbaan van een leerkracht 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00