Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Blairon
Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout
ot@ap.be
Vakdidactiek A32101/2130/2122/1/93
Studiegids

Vakdidactiek A

32101/2130/2122/1/93
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen) als Vakdidactiek A
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Vakdidactiek A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Lugghe Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF simultaan te volgen met Algemene didactiek.

Korte omschrijving

Integreren van algemene didactiek in een functionele lesvoorbereiding; vaardig omgaan met het leerplan voor het eigen vakgebied; thematisch stilstaan bij specifieke werkvormen; transfer van leerinhoud naar didactisch materiaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
stelt een functionele lesvoorbereiding op
werkt een vakspecifieke werkvorm concreet uit in een lesontwerp
stelt een functionele lesvoorbereiding op
vertaalt leerinhouden naar functioneel didactisch materiaal
Selecteert gepaste leerinhouden
ontwikkelt een lesvoorbereiding vanuit specifieke vakdidactische aspecten voor zijn vakgebied
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
onderscheidt leerlijnen vanuit het leerplan voor zijn eigen vak(ken)
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
ontwerpt een betrouwbaar en valide evaluatie-instrument
G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven duidelijk en zichtbaar aan bod komen

Leerinhoud

Je bestudeert de eindtermen en een leerplan uit het eigen vakgebied.

Je leert een functionele lesvoorbereiding voor je eigen vak opstellen. Je maakt daarbij bewuste vakdidactische keuzes.
Je behandelt een aantal thema’s die in de algemene didactiek reeds aan bod kwamen en maakt de transfer naar je eigen vak.

Je ontwerpt een betrouwbaar en valide evaluatie-instrument.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00