Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Blairon
Steenweg op Gierle 100 - 2300 Turnhout
ot@ap.be
Zorg op school32106/2130/2122/1/69
Studiegids

Zorg op school

32106/2130/2122/1/69
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen) als Zorg op school
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Zorg op school
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Schits Barbra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel biedt een aantal theoretische kaders om zorg op school en in de klas te organiseren en het reikt een model aan om een oplossingsgericht zorggesprek met leerlingen te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student benoemt de principes van geïntegreerde zorg
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de leerbehoeften van de leerlingen
J: interactie: constructief samenwerken
de student legt de rol en de plaats van de verschillende actoren binnen en buiten de school uit; met oog voor de deontologische code van deze partners
K: interactie: diversiteit hanteren
De student (h)erkent specifieke noden en behoeften van de leerling en legt uit hoe hij, indien nodig, gepast kan doorverwijzen
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de socio-emotionele behoeften van de leerlingen
De student heeft oog voor de perspectieven van de verschillende betrokken bij zorggesprekken en - processen
L: interactie: inspirerend coachen
De student past specifieke technieken toe in zorggesprekken met leerlingen.
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
De student gaat bewust om met zelfzorg.

Leerinhoud

- Geïntegreerde leerlingenbegeleiding op 4 domeinen (leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg)
- Zelfzorg (omgaan met planning, stress, faalangst, belemmerende gedachten, …)
- Zorg voor de leerlingen: via zorggesprekken vanuit een Rogeriaanse grondhouding op basis van het probleemoplossend model de veerkracht en het psychisch en sociaal functioneren van de leerlingen versterken
- Zorg in de klas en op school: deontologische code, proactieve cirkels, zorgcontinuüm, het ondersteuningsmodel, …


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode."
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode."
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode."
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode."