Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans32789/2138/2122/1/52
Studiegids

Specifieke vakdidactiek: Klassieke Dans

32789/2138/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Specifieke vakdidactiek
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans specifieke vakdidactiek
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
  Keuzepakket:
  • Dans Specifieke vakdidactiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boterman Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Ontwikkelt een oog voor detail en helpt zijn leerlingen tot het maximum van hun kunnen te presteren. Ziet de sterktes van zijn lln. en gaat deze verdiepen.
Onderzoekt verschillende dansopleidingen in het huidige werkveld en vergelijkt ze met elkaar.
Creëert een positieve en motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van zijn leerlingen en hun diversiteit.
Verdiept zijn kennis en gaat dieper in op het materiaal, de kwaliteit, de intentie en de uitvoering van de bewegingen.
Past de kennis van de klassieke didactiek en anatomie toe op een verantwoorde manier in het kader van kwetsurenpreventie.
Gaat op zoek naar onderzoeken in verband met zijn vakgebied en past de resulaten hiervan toe in zijn lessen.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Kiest een gestructeerde aanpak en werkt gericht aan de doelstellingen tijdens de oefenlessen met het oog op verbreding en verdieping.
Kan zijn lesmateriaal afbreken en opbouwen vanuit verworven kennis en deelt vanuit zijn/haar perspectief met collega's

Leerinhoud

In de specifieke vakdidactiek klassieke dans verdiepen we ons in de Vaganovamethode maar bekijken we ook andere stijlen binnen de klassiek techniek. We ondezoeken het passenmateriaal op een hoger niveau en bekijken het ook vanuit een anatomische hoek in het kader van kwetsurenpreventie. We observeren instituten die student dansers trainen tot professionele dansers en gaan op zoek naar recente onderzoeken binnen dit vakgebied. Door taken te volbrengen, lesmateriaal te delen en elkaar te onderwijzen via oefenlesen in de klas voor en met elkaar, bouwen de studenten aan hun competenties als leraar in de klassieke dans.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal aangeboden via het digitale leerplatform Digitap.
Elke student moet beschikken over een laptop.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

School of Classical Dance, V. Kostrovitskaya, A. Pisarev
Grieg Valerie, Inside ballet technique
Kassing Gayle, Teaching Beginning Ballet technique
Eivind Thomasen, Anatomy en Kinesiology for Ballet Teachers
René Vincent, Klassieke ballettechniek
De aanschaf van enkele CD’s met muziekbegeleiding voor klassieke dans.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek45,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd