Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stage LIO (12 sp)32804/2138/2122/1/77
Studiegids

Stage LIO (12 sp)

32804/2138/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  Keuzepakket:
  • Stage 2de jaar
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Compositie stage
  • Dans stage
  • Drama stage
  • Instrument/Zang stage
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzepakket:
  • Dans Stage
  • Drama Stage
  • Muziek Compositie
  • Muziek Directie
  • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Moorsel Annouk
Andere co-titularis(sen): Aper Katrijn, Baert Jeroen, Billiet Jeroen, Boterman Greet, Cardoen Edwige, Cnop Ann, Colman Lies, De Boo Hilde, De Hondt Eva, Dierckx Ellen, Duyck Ilse, Gooris Wout, Gordon Natalie, Lafaille Ann, Ninove Jérémie, Overlach Miriam, Perpête Kristine, Pollet Francis, Sanen Jan, Smet Laurens, Susljic Zvezdana, Thys Peter, Vaerendonck Guy, Vaerendonck Joeri, Vanderhoeven Johan, Van Dyck Tom, van Echelpoel Bernd, Van Geel Ingrid, Van Huffel Filip, Verhoyen Peter, Verhulst Sarah, Vinken Jan-Kris
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar) of 31.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens de stage zetten de studenten de kennis, de vaardigheden en de attitudes uit de artistieke, theoretische en vakdidactische opleidingsonderdelen om in praktijkgerichte competenties binnen een reële setting. De stages in het werkveld vormen het zwaartepunt van de praktijkcomponent.

De studenten worden op de stages voorbereid en worden tijdens hun stages vanuit het KCA begeleid. De voorbereiding bestaat uit de lessen waaraan de studenten deelnemen en de oefenlessen die zij in het kader van de lessen vakdidactiek geven. Verder worden studenten door de opleidingscoördinatoren ook begeleid tijdens supervisiebijeenkomsten.
De stagebegeleiding wordt opgenomen door de vakdidactici en stagebegeleiders van de opleiding samen met de mentoren van de stagescholen.

Voor meer informatie: raadpleeg het Vademecum Stage.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Observatielessen, doestage, supervisie en zelfstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan de beginsituatie van de doelgroep achterhalen en noteren op het zijn lesvoorbereiding. Neemt dit als uitgangspunt om zijn stageles voor te bereiden.
Bereidt doelstelling voor en noteert deze als deel van de lesvoorbereiding.
Bereidt lessen voor met aangepaste didactische werkvormen. Past deze aan waar nodig tijdens het geven van de lessen.
Geeft lessen met ruimte voor individuele ontwikkeling van de lerenden.
Neemt een artistiek concept/idee en gebruikt gepaste werkvormen om dit aan te brengen tijdens de stagelessen.
Gebruikt verschillende leermiddelen tijdens de lessen.
Creëert een uitdagende leeromgeving tijdens de stagelessen met aandacht voor de heterogeniteit van de doelgroep.
Evalueert de leerlingen en communiceert hierover via een rapport (indien van toepassing) in een correct geschreven taal.
Creëert een positieve en motiverende sfeer in zijn lessen.
Geeft lessen met focus op zowel vakinhoudelijke, dynamisch affectieve, sociale als talige elementen. Gebruikt hierbij algemeen Nederlands.
Geeft lessen met ruimte voor individuele ontwikkeling.
Betrekt actuele maatschappelijke gebeurtenissen tijdens zijn lessen.
Geeft elke lerende evenveel kansen tot ontplooing, ongeacht de onderlinge verschillen.
Betrekt elke lerende ongeacht de onderlinge verschillen.
Communiceert met alle lerenden, rekening houdend met de diverse achtergronden en diverse talige situaties.
Kiest aangepaste leerinhouden (WAT).
Past resultaten van recente onderzoeken toe in zijn stagelessen.
Kan een gesprek aangaan omtrent de bijdrage van zijn lessen aan de algemene ontplooing van de lerenden.
Beschrijft in de lesplannen HOE de lessen georganiseerd en gepland worden met aandacht voor structuur en organisatie. Past dit flexibel toe in de lessen en stuurt bij indien nodig.
Neemt voldoende tijd om zijn lessen voor te bereiden en zorgt ervoor dat ze haalbaar zijn.
Geeft via de stagemap een overzicht van zijn activiteiten als LIO en van zijn reflecties over zijn onderwijskundig functioneren
Brengt structuur in zijn lessen en zorgt voor een veilige leeromgeving.
Reflecteert over zijn lessen, zijn eigen aanpaken en zijn eigen functioneren met het oog op de verdere ontwikkeling van zijn artistiek concept en noteert dit in een reflectieverslag/stageverslag.
Neemt deel aan de supervisies en levert een bijdrage in het overleg over zijn/de onderwijspraktijk en het beroep van leraar in de kunsten.
Levert een bijdrage in het overleg over het beroep van leraar in de kunsten, met eventuele collega's/anderen van de stageschool.
Is een actieve participant binnen het schoolteam
Levert een bijdrage in het overleg over zijn/de onderwijspraktijk en het beroep van leraar in de kunsten, met eventuele collega's/anderen toe van de stageschool.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.

Leerinhoud

Zie Vademecum Stage en Trotter.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Cursus vakdidactiek en literatuurlijst via het elektronisch leerplatform
* Trotter Educatieve Master, Bachelor of Graduaat
* Vademecum Stage
* Formulier stages
* Sjabloon lesvoorbereiding
* Formulier verslag lesbegeleiding
* Formulier verslag synthese

Elke student moet beschikken over een laptop, voor blended learning (online en offline lessen).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage360,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Stage en Trotter

Stage, supervisie en administratie worden opgenomen in de evaluatie.
De student moet slagen voor de delen stage (lespraktijk) en administratie (stageportfolio) om voor het volledige opleidingsonderdeel te kunnen slagen. Indien men voor een deelproef niet slaagt, wordt het laagste cijfer van de deelproef het cijfer van het hele opleidingsonderdeel en wordt de student voor het hele opleidingsonderdeel doorverwezen naar de volgende examenperiode.