Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Algemene vakdidactiek improvisatie34352/2138/2122/1/38
Studiegids

Algemene vakdidactiek improvisatie

34352/2138/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
  Keuzeoptie:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Begrijpt het belang om een beginsituatie in te schatten en kan deze benoemen
Kiest, formuleert en structureert gepaste doelstellingen aan de hand van de beginsituatie en de doelgroep
Kiest en formuleert lesmateriaal in functie van het niveau van de doelgroep en van het pedagogisch proces
Integreert kennis van de volledige opleiding met oog op een verantwoorde en veilige werkpraktijk voor lichaam en geest
Creëert een motiverende leeromgeving en geeft voldoende aandacht aan de individuele ontwikkeling van de lerenden. Kan de diversiteit van de leerlingen identificeren en kan kiezen tussen werkvormen om differentiatie mogelijk te maken om zo het individuele potentieel te ontwikkelen
Heeft aandacht voor het mentale welbehagen van de leerlingen tijdens oefenlessen en microteaching. Zorgt voor een veilige werkpraktijk voor lichaam en geest
Doet aan zelfreflectie, zelfevaluatie en peerfeedback en ontwikkelt een kritische ingesteldheid. Kan het proces bijsturen en actief naar oplossingen zoeken
Bepaalt verschillende didactische methodologieën en kan deze toepassen en realiseren naargelang de situatie en doelgroep
Kan "out of the box" denken en kan creatief omgaan met het lesmateriaal
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit
Kan zijn taken, lesvoorbereidingen e.d. organiseren met andere taken en op tijd indienen
Is geïnteresseerd in het wijdere werkveld en past resultaten van recente onderzoeken toe in zijn lesmaterialen.

Leerinhoud

In de vakdidactiek improvisatie worden verschillende vormen van improvisatie geëxploreerd. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het gebruik van improvisatie als educatieve tool.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en studiemateriaal aangeboden via het digitale leerplatform Digitap.
Elke student moet beschikken over een laptop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek45,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)45,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Er is een minimum van 2/3 aanwezigheid vereist.
De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij minder dan 2/3 aanwezigheid in de lessen krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie. Voor de toetsvorm en het deelexamen permanente evaluatie is geen tweede examenkans mogelijk.

Voorwaarden gewettigde afwezigheid:
- Een afwezigheid gestaafd door een medisch attest
- Een vooraf aangevraagde afwezigheid, goedgekeurd door het opleidingshoofd