Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Network Security32148/2145/2122/1/34
Studiegids

Network Security

32148/2145/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseau Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Netwerken OF simultaan te volgen met Netwerken.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Network Security behandelt de algemene securityconcepten die relevant zijn bij netwerkbeveiliging en de toepassing ervan.
Het olod Network Security bereidt voor op het olod IoT Security.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Veiligheid bewaken: Werkt met oog voor privacy en cyberveiligheid en kan countermeasures naar best practice implementeren.
De student benoemt mogelijke gevolgen van de beveiligingrisico’s.
De student reikt oplossingen voor beveiligingsrisico’s aan.
De student stelt de risico’s omtrent de beveiliging van data vast.
De student gaat confidentieel om met informatie.
De student kent het verschil tussen authenticatie, authorisatie, vertrouwelijkheid en integriteit.
De student beschrijft manieren van ICT-beveiliging.
De student past de relevante wetgeving omtrent privacybescherming toe.
De student configureert een standaardfirewall.
De student gebruikt netwerksegmentatie om de veiligheid te verhogen ( Vlan, zones, segmenten, etc.).
De student werkt met encryptie om confidentialiteit en integriteit van data te garanderen.
De student zet op een veilige manier infrastructuur voor telewerken op (o.a. VPN).
De student controleert op een basismanier of een netwerk/systeem veilig is opgezet (vulnerability assessment).
De student weet wat Business Continuity is en zet de juiste basis backup en disaster recovery procedures op.

Leerinhoud

De student leert op een pragmatische manier, door middel van theoretische sessies, omgaan met informatieveiligheid en privacy. Praktisch gezien omvat dit :

 • Een stevig theoretisch kader rond het garanderen van CIA (Confidentiality, Integrity, Availibility)
 • Aanleren van algemene securityconcepten
 • Een overzicht van alle risico’s die een organisatie loopt en hoe deze opgelost, vermeden of beperkt kunnen worden
 • Praktisch analyseren van gekende risico’s
 • Basis audit technieken
 • Praktische gebruik van firewalling
 • Hoe netwerksegmentatie, portsecurity, VLAN’s gebruiken voor het verbeteren van netwerk segmentatie
 • Het correcte gebruik van encryptie
 • Hoe telewerken praktisch en veilig opzetten (VPN en andere technieken )
 • Identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA) o.a. multifactor authenticatie en basis Role Based Access Control)
 • Opstellen van een praktisch Business Continuity plan en waar er op gelet moet worden op het vlak van Disaster Recovery
 • Alles wat een systeembeheerder moet weten rond Privacy en de GDPR wetgeving
 • Beveiliging van gebruikerstoestellen (endpoint security en mobile device management)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)47,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)47,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00Momentopname op examen
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)70,00Permanent uitgesteld
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00Momentopname op examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00Momentopname na proces

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.