Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
IoT Security32259/2145/2122/1/25
Studiegids

IoT Security

32259/2145/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat Internet of Things, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosseau Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Network Security OF simultaan te volgen met Network Security) EN (eerder ingeschreven voor Embedded Systemen OF simultaan te volgen met Embedded Systemen).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod IoT Security behandelt onder meer de kernaspecten van videobewakingssystemen en security bij draadloze systemen. 
Het olod IoT Security bereidt voor op een functie in het werkveld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Ontwerpen: Analyseert een IoT-opdracht en bedenkt, in samenspraak met de klant/gebruiker en/of met collega-experten, één of meerdere technische oplossingen. Bepaalt, selecteert en verzamelt de benodigde componenten.
De student stelt de risico's omtrent de beveiliging van data vast.
De student verklaart de werking van videobeveiligingsnetwerken.
De student verklaart de werking van draadloze beveiligingssystemen.
05: Veiligheid bewaken: Werkt met oog voor privacy en cyberveiligheid en kan countermeasures naar best practice implementeren.
De student analyseert de mogelijke gevolgen van beveiligingsrisico's.
De student reikt oplossingen voor beveiligingsrisico's in draadloze netwerken aan.
02: Uitvoeren: Ondersteunt de IoT-ontwikkelaar door de IoT-opdracht praktisch uit te voeren. Configureert, optimaliseert, programmeert en installeert IoT-systemen.
De student past de meest geschikte draadloze beveiligingsmethode toe in een vooropgestelde situatie.
De student installeert en configureert videobeveiligingsnetwerken.

Leerinhoud

  • bewakingscamera's
  • videoregistratie
  • draadloze security bij short- en long-range technologieën
  • toegangsbeveiliging (rfid, fingerprint, ...)
  • Smart camera (ANPR, gezichtsherkenning)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,50 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werktijd buiten de contacturen53,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Momentopname op examen
AcademiejaarProjectopdracht25,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Momentopname op examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Permanent uitgesteld. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid op evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie is verplicht. Afwezigheid op dergelijke evaluatie-activiteit resulteert in een 0-score voor dat evaluatie-onderdeel, tenzij de student ten laatste de dag van de evaluatie een geldig medisch attest of attest van overmacht inlevert via de iBaMaflex-module ‘Mijn Afwezigheden’ en de lector(en) via mail op de hoogte brengt van de afwezigheid. De student bezorgt het medisch attest of attest van overmacht eveneens via mail aan de lector(en). Indien een wettiging is ingeleverd, kan de student op een door de lector(en) bepaald tijdstip deelnemen aan een inhaalevaluatie, op voorwaarde dat dit organisatorisch haalbaar is.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.