Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Oriëntatie op de hospitality sector32188/2147/2122/1/22
Studiegids

Oriëntatie op de hospitality sector

32188/2147/2122/1/22
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Oriëntatie op de hospitality sector behandelt en bespreekt de verschillende sectoren, actuele trends en logies binnen de hospitality sector. De student maakt kennis met de basisprincipes en voorwaarden binnen het Vlaams logiesdecreet, de soorten hotels die op de markt worden aangeboden, de actualiteit en trends binnen de sector (o.a. a.d.h.v. opdrachten en opzoeking van vakartikels), alsook de diverse hotelstructuren, -uitbatingsvormen en -functies. 

Het olod Oriëntatie op de hospitality sectorbereidt voor op een goede algemene kennis en begrip van de belangrijkste principes binnen de hospitality sector: o.a. de operationele werking van verschillende soorten logies, het begrip 'gastvrijheid', de heersende trends binnen de sector en de nieuwe hotelbrands op de markt, alsook de duurzaamheidsmaatregelen die de sector tegenwoordig promoot.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student geeft verschillen en overeenkomsten aan mbt de classificerende kenmerken van hotels
03: Aanbod afdeling samenstellen: Stelt een evenwichtig, kwalitatief en commercieel rendabel aanbod samen binnen de eigen afdeling. 
De student presenteert adhv eigen onderzoek via vakartikels een trend en/of ontwikkeling binnen de hospitality sector
De student beschrijft de doelstellingen en categorieën van het Vlaams logiesdecreet
De student illustreert de verschillende hotelstructuren adhv praktijkvoorbeelden
De student legt verbanden en karakteriseert de beroepsmogelijkheden adhv sectorgebonden bedrijfsbezoeken
De student legt verbanden tussen de factoren die kwaliteit, klantenverwachting en klantentevredenheid bepalen in de logiessector
De student identificeert de internationale hotellerie en hun vertegenwoordiging in het Belgische hotelwezen
De student illustreert adhv praktijkvoorbeelden en eigen reflectie het belang van 'gastvrijheid' binnen de hospitality sector
De student verkent de hospitality sector dmv verschillende bedrijfsbezoeken
De student schetst de verschillende sectoren binnen de hospitality-industrie
De student hanteert het Vlaams logiesdecreet en het comfortclassificatiesysteem binnen een verwerkingsopdracht

Leerinhoud

 • Gastvrijheidsmodel toepassen.
 • Invloedsfactoren op ondernemen in de sector
 • Actualiteit binnen de sector opvolgen o.a. a.d.h.v. opdrachten en bespreken van vakartikels
 • Voornaamste waarborgen en kenmerken van het Vlaams logiesdecreet kennen (erkende benamingen en onderverdeling, definities, basis en specifieke voorwaarden)
 • Taken en functies binnen de hospitality sector bespreken (o.a. a.d.h.v. de functieclassificatie en de sectorale gids)
 • De klantenmarkt en tussenpersonen bespreken (o.a. segmentering)
 • Verschillende logies uitbatingsvormen en belangrijkste hotelketens (brands en segmentering) 
 • Marktontwikkelingen, trends... en enkele commerciële aspecten bespreken (o.a. klantenbeïnvloeding)
 • Algemene inleiding tot klantgerichtheid en kwaliteitszorg (o.a. begrip 'gastvrijheid')

Studiematerialen (lijst)

Wat is Hotel: Gastheerschap in de HorecaVerplicht
 • Auteur: S. Cackaert/P. Goyvaerts/E. Hermans/F. Loiseaux/F. Malbrancke/H. Nicolay/A Remeysen/K. Vekemans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen cursusmateriaal uit publicaties:

 • Blomme, R., Josephi, S., Melissen, F. & van der Rest, J.P. (2014). Hospitality Experience: An Introduction to Hospitality Management (eerste editie). Groningen: Noordhoff Uitgevers. 
 • Walker, J.R. Exploring the Hospitality Industry (derde editie). New York: Pearson Education.
 • Cackaert, S., Goyvaerts, P., Hermans, E., Loiseaux, F., Malbrancke, F., Nicolay, H., Remeysen, A. & Vekemans, K. Wat is hotel: Gastheerschap in de Horeca (derde editie). Malle: mjPublishing.
 • Verschillende publicaties en rapporten van Toerisme Vlaanderen, www.toerismevlaanderen.be
 • Actuele artikels uit vakmagazines

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Opdrachten doorheen de hele module over de leerinhouden van de hele module: telt mee voor 25% van het totaal.
Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht25,00Indien de student niet is geslaagd voor het onderdeel opdrachten zal hij/zij nieuwe opdrachten krijgen. Deze opdrachten moeten een week voor de tweede examenkans ingeleverd zijn. Studenten die hun opdrachtenbundel niet tijdig inleverden voor de eerste examenperiode krijgen een nieuwe opdrachtenreeks voor de tweede examenperiode. In beide gevallen is het de verantwoordelijkheid van de student om zelf voor 1 juli de nieuwe opdrachten op te vragen bij de lector. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.

Toetsing (tekst)

 • Het tijdig en volledig indienen van de opdrachten via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. 
 • De student kan pas geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.
 • De student wordt verplicht aanwezig te zijn tijdens mogelijke bedrijfsbezoeken.
 • Vereiste aanwezigheid: 70% van contactonderwijs.