Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Logiesorganisatie32189/2147/2122/1/56
Studiegids

Logiesorganisatie

32189/2147/2122/1/56
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Logiesorganisatie behandelt de basisbeginselen van de operationele werking van Rooms Division. De student krijgt een duidelijk beeld van de operationele afdelingen Housekeeping en Front Office in al hun facetten. De student leert via praktijkgerichte simulatieoefeningen werken met het Property Management System OPERA.
Het olod Logiesorganisatie bereidt voor op een goede algemene kennis en begrip van de belangrijkste basisprincipes van Rooms Division o.a. door het klassikaal bespreken van actualiteit en trends binnen de logiesorganisatie en specifiek via het opzoeken van en reflecteren over vakartikels alsook het maken van opdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student duidt de verantwoordelijkheden van en de onderlinge relaties tussen de hotelmedewerkers
De student verwerft inzicht in de operationele front-office- en housekeepingactiviteiten binnen verschillende hoteltypes
De student beschrijft verschillende reserveringskanalen en de rol van front-office-informatie- en GDS-systemen binnen het globale reserveringsproces
De student interpreteert het belang van interne en externe communicatielijnen van Front Office en Housekeeping
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student beschrijft de gangbare check-in en check-outprocedures
De student kiest adhv een casus aangepaste werkzaamheden binnen de receptieafdeling
De student verwerft inzicht in de basisprincipes van de front-officemodule van een Property Management System en verwerkt gegevens mbt front-officeactiviteiten in het OPERA PMS Front Office System
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student beheert gastenprofielen en reservaties via OPERA
De student presenteert stapsgewijs oplossingen voor mogelijke problemen met gasten
De student analyseert hotelkamerprijzen en licht ze in eigen woorden toe
07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student stelt een werkinstructie op voor het housekeepingdepartement en houdt hierbij rekening met ergonomische aspecten

Leerinhoud

Front Office Operations

 • Cyclus van de gast
 • Organogram Rooms Division - functies en verantwoordelijkheden diensten
 • C/I- en C/O-proces
 • Soorten hotelkamers en prijzen
 • Front Office Systems
 • Reservatie afdeling en reservatie maken
 • Dagelijkse standaardprocedures en verantwoordelijkheden m.b.t. de organisatie van front office
 • Guest relations management en klachtenbehandeling

Housekeeping Operations

 • Dagelijkse standaardprocedure en verantwoordelijkheden m.b.t. de organisatie van de housekeeping
 • Werkinstructie/ schoonmaakprogramma
 • Uitbesteding (voor- en nadelen)
 • Laundry & linnenbeheer


Actualiteit binnen de sector opvolgen o.a. a.d.h.v. opdrachten en bespreken van vakartikels

Documenten & vaktermen gebruikt door de front-officemedewerkers

Kwaliteit v/d dienstverlening & begrip gastvrijheid

PMS (property management system)-begrippen en het NAVO Telefoonalfabet

Studiematerialen (lijst)

Wat is Hotel: Gastheerschap in de HorecaVerplicht
 • Auteur: S. Cackaert/P. Goyvaerts/E. Hermans/F. Loiseaux/F. Malbrancke/H. Nicolay/A Remeysen/K. Vekemans

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eigen cursusmateriaal
 • Handboek: Cackaert S., Goyvaerts P., Hermans E., Loiseaux F., Malbrancke F., Nicolay H., Remeysen A. & Vekemans K. (2011). Wat is Hotel: Gastheerschap in de Horeca (derde editie). Malle: mjPublishing.
 • Verschillende actuele vakartikels en publicaties
 • Syllabus Opera (te bestellen via Universitas)
 • PowerPointpresentaties over de behandelde leerstof tijdens de les aangereikt via het leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00PMS: permanente evaluatie PMS systeem
AcademiejaarReflectieopdracht25,00Opdrachten doorheen de hele module over de leerinhouden van de hele module: telt mee voor 25% van het totaal.
Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)75,00PMS: permanente evaluatie PMS systeem
Tweede examenperiodeReflectieopdracht25,00Indien de student niet is geslaagd voor het onderdeel opdrachten zal hij/zij nieuwe opdrachten krijgen. Deze opdrachten moeten een week voor de tweede examenkans ingeleverd zijn. Studenten die hun opdrachtenbundel niet tijdig inleverden voor de eerste examenperiode krijgen een nieuwe opdrachtenreeks voor de tweede examenperiode. In beide gevallen is het de verantwoordelijkheid van de student om zelf voor 1 juli de nieuwe opdrachten op te vragen bij de lector. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.

Toetsing (tekst)

 • Het tijdig en volledig indienen van de opdrachten via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. 
 • De student kan pas geslaagd zijn voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.
 • De student wordt verplicht aanwezig te zijn tijdens de bedrijfsbezoeken.