Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing345/2147/2122/1/74
Studiegids

Marketing

345/2147/2122/1/74
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Marketing behandelt de deelaspecten marketing, e-business en sociale media. 
Het olod bereidt de student voor op het toepassen ervan bij de vervulling van zijn taken als bediende in de horeca-dienstensector. 
De student realiseert en presenteert een marketingplan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student definieert begrippen als differentiatie en segmentatie.
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student leert de marketingtoepassingen van CRM binnen de eigen afdeling
05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student definieert begrippen als positionering, brand en branding en inherente strategieën. 
De student definieert een e-businessstrategie voor de eigen afdeling. 
De student implementeert e-procurement binnen de eigen afdeling
06: Activiteiten afdeling promoten: Voert promotie voor de activiteiten van de eigen afdeling en zet hiervoor adequate informatie- en communicatiemiddelen in.  
De student definieert het nut van relatiemarketing. 
De student leert marketingdenken vanuit de 6 p's.
De student maakt een e-marketingplan op voor de eigen afdeling. 

Leerinhoud

Marketing
- Basisprincipes - 6 p's
- Relatiemarketing
- Marketingplan
e-Business
- e-Marketing
- e-Procurement
- CRM
Sociale Media

Studiematerialen (tekst): Verplicht

PowerPointpresentaties tijdens de lessen door de lector gebruikt + aanvullingen door de lector overhandigd tijdens de colleges. 

Uitschrijven van een emarketingplan voor een zelf gekozen hotel: globale opdracht uit te werken door de studenten en te presenteren op basis van een powerpoint.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00