Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taal- & communicatievaardigheid: Nederlands32191/2147/2122/1/27
Studiegids

Taal- & communicatievaardigheid: Nederlands

32191/2147/2122/1/27
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Fierens Koen, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Taal- & communicatievaardigheid: Nederlands behandelt (Nederlandstalige) mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken en taalkundige regels ter ondersteuning van een duidelijke, constructieve en respectvolle communicatie met diverse actoren binnen de logies-, restaurant- en cateringwereld. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: Meertalig functioneel communiceren: Communiceert functioneel met gasten, klanten, leveranciers en collega's in een interculturele en meertalige context. 
De student communiceert op een empathische, gestructureerde, overtuigende en respectvolle manier met gasten/klanten, collega's en leveranciers in de dagelijkse praktijk van de logies-, restaurant- en cateringsector
De student communiceert constructief en compomisgericht in conflictsituaties uit de dagelijkse praktijk van de logies-, restaurant- en cateringsector
De student reageert adequaat op weerstand en agressie van gesprekspartners in de dagelijkse praktijk van de logies-, restaurant- en cateringsector
De student reageert op non-verbale boodschappen en verzordt zelf zijn/haar lichaamstaal in de dagelijkse praktijk van de logies-, restaurant- en cateringsector
De student raadpleegt op efficiënte wijze internetbronnen met betrekking tot de logies-, restaurant- en cateringsector
De student communiceert op een duidelijke, hoffelijke en taalkundig correcte manier via diverse geschreven media in de dagelijkse praktijk van de logies-, restaurant- en cateringsector
De student past de stijl van zijn/haar schriftelijke communicatie aan aan het profiel van de doelgroep
De student verstuurt en beantwoordt in helder en correct Nederlands e-mails over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de logies-, restaurant- en cateringsector
De student voert vlot gesprekken in het Nederlands (telefonisch en face-to-face) over een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de logies-, restaurant- en cateringsector

Leerinhoud

Mondelinge communicatievaardigheden

- Technieken en tips om duidelijk, constructief en respectvol te communiceren:

 • actief en empathisch luisteren
 • de kunst van het vragen stellen
 • concreet, specifiek en gestructureerd communiceren
 • overtuigend en enthousiasmerend communiceren
 • compromisgericht en conflictoplossend communiceren
 • hoffelijk communiceren
 • omgaan met weerstand en agressie
 • articulatie en stemgebruik verzorgen
 • lichaamstaal lezen en aanpassen

- Inoefening aan de hand van rollenspelen waarin diverse communicatiesituaties en actoren uit de professionele realiteit aan bod komen (medewerkers, leidinggevenden, collega's, gasten/klanten, leveranciers):

 • feedbackgesprekken
 • slechtnieuwsgesprekken
 • onderhandelingsgesprekken
 • advies geven
 • coaching geven
 • commerciële gespreksvoering (promoten van een product/dienstverlening)
 • conflictsituaties oplossen
 • teamgesprekken

Leesvaardigheid en kennis van vakjargon

-
Begrijpend lezen van sectorspecifieke artikelen

- Opzoeken van definities van vakspecifieke woordenschat op het internet


Schriftelijke communicatievaardigheden

- Technieken en tips om correcte, duidelijke en aantrekkelijke teksten te schrijven:

 • stappenproces: doelgroep afbakenen ? kernboodschap ? kernelementen ? schema ? eindtekst
 • stijltips (bindwoorden, onderverdeling in paragrafen, aandacht voor lettertype...)
 • beleefdheidsformules in e-mailcommunicatie
 • bespreking van veel voorkomende taal- en stijlfouten
 • spellingsregels
 • eigenheid en belang van leestekens
 • gebruik van taalkundige internetbronnen 

- Inoefening aan de hand van schrijfopdrachten die rechtstreeks aansluiten bij de professionele realiteit:

 • e-mailcommunicatie met medewerkers/leidinggevenden/gasten/klanten/leveranciers
 • websiteteksten
 • sociale media
 • promotionele brochures/flyers/advertenties
 • menu's

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus samengesteld door de lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00