Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Basisprincipes management32194/2147/2122/1/32
Studiegids

Basisprincipes management

32194/2147/2122/1/32
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Basisprincipes management omvat:

Organisatie met zijn omgeving, structuur en cultuur. Organisatie en management. Management en leidinggeven. IKZ en MVO.

Financieel beheer als uitbreiding van en vervolg op de module Boekhouden. Dit luik behandelt de financiële werking van een loreca-onderneming, met de realisatie van een gezond financieel beleid voor ogen. Er worden tools aangereikt die hun toepassing in de praktijk vinden.

Uniform System of Accounts for Hotels, the Lodging Industry and Restaurants.

OLR-Leerdoelen (lijst)

05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student definieert de basisbegrippen van revenue management
De student berekent en interpreteert de Key Performance Indicators (KPI)
De student maakt een forecast
De student verklaart trends in de markt
De student past de pick-up analyse toe
De student voert een concurrentieanalyse uit en bepaalt de benchmark van afdelingsspecifieke activiteiten
De student kent de driebasisfactoren voor het bepalen van de juiste prijs
De student past total quality management toe voor de afdelingspecifieke activiteiten
09: Administratie en boekhouding afdeling uitvoeren: Voert de administratie en boekhouding van de eigen afdeling uit volgens de wettelijke normen en volgt deze op. De gegradueerde gebruikt daartoe passende software. 
De student berekent en interpreteert financiële ratio's
De student maakt een financieel plan en kasplanning op voor een afdeling
De student maakt een investeringsanalyse voor een afdeling
De student brekent de netto huidige waarde en de terugverdientijd
De student maakt een break-evenanalyse en bepaalt het break-evenpunt
De student reflecteert over welke financieringstechniek te hanteren bij welke investering
De student maakt de intrestberekeningen
De student past de waarderingsmethodes toe

Leerinhoud

 • Organisatie en Management
 • Strategische planning & uitvoering
 • Organisatie en Structuren
 • Organisatie en Cultuur
 • Management en leidinggeven
 • IKZ en MVO
 • Financiële analyse (procentuele en ratioanalyse)
 • Financieel plan 
 • Kasplanning 
 • Investeringsanalyse (cashflow, netto huidige waarde, terugverdientijd...) 
 • Break-evenpunt en -analyse 
 • Financieringstechnieken
 • Interestberekening 
 • Financiële begrippen
 • Waardering

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • lesmateriaal aangereikt door de lector

 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00