Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Public relations30423/2147/2122/1/55
Studiegids

Public relations

30423/2147/2122/1/55
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Desmet Philippe, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Public Relations bekijken we met wie en op welke wijze we relaties moeten onderhouden om een kwaliteitsvolle loreca-onderneming te worden (of blijven). PR is geen exacte wetenschap en hét juiste antwoord bestaat meestal niet. Het is belangrijker om een goede PR-attitude te ontwikkelen. 

We onderzoeken ook hoe je op een correcte manier kan omgaan met sociale media zoals Facebook, sites zoals TripAdvisor, Zoover, Trivago en Google.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student herkent problemen met gasten en gaat hier correct mee om
De stident past de klachtenbehandelingsprocedure toe
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student benoemt de drie pijlers van reputatiemanagement
De student stelt een reputatieanalyse en een reputatieplan op
De student selecteert de verschillende social-mediakanalen aansluitend bij het logies
De student selecteert obv de eisen die gesteld worden het juiste monitoringsysteem
04: Gasten/klanten informeren en adviseren: Informeert en adviseert de gast/klant, rekening houdend met diens individuele wensen en behoeften en gebruikmakend van de gepaste verkooptechnieken. 
De student reageert op een adequate wijze op zowel positieve als negatieve reviews

Leerinhoud

  • Luistervaardigheden
  • Klachtenbehandeling
  • Reputatiemanagement 
  • Selectie van sociale media
  • Analyseren online reputatie
  • Reageren op kritische en negatieve reviews
  • Beheersen van de online reputatie
  • Duurzame relaties opbouwen met de relevante doelgroepen
  • Efficiënt communiceren als tool om de reputatie te bewerken / bewaren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek: P. Desmet, Public Relations in de Horeca (editie 2021), verkrijgbaar via Standaard Boekhandel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: Schriftelijke + mondelinge opdrachten doorheen de hele module over de leerinhouden van de hele module: telt mee voor 25% van het totaal. 
Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. De student kan pas geslaagd zijn voor het geheel van de module indien hij/zij voor beide onderdelen (opdrachten en examen) afzonderlijk geslaagd is.