Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Veiligheid, ergonomie & hygiëne32197/2147/2122/1/37
Studiegids

Veiligheid, ergonomie & hygiëne

32197/2147/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Veiligheid, ergonomie & hygiëne behandelt de veiligheid, HACCP (voedselveiligheid) en ergonomische aspecten van een horeca- of grootkeuken. 
Het olod Veiligheid, ergonomie & hygiëne bereidt voor op het toepassen van de reglementering omtrent (voedsel)veiligheid en ergonomische aanbevelingen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student bespreekt de inrichting en uitrusting van de keuken
De student bespreekt de prijs/kwaliteit-verhouding van keukenapparatuur
De student analyseert en evalueert bestaande keukenplannen, duidt knelpunten aan en brengt verbeteringen aan
De student stelt de apparatuur af op het productieproces rekening houdend met voedselveiligheid, productiviteit en ergonomie
07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student bespreekt voedselverwerking, hygiëne, HACCP (het volledige systeem), hygiënemanagement en de daaraan verbonden kwaliteitsbeïnvloedende factoren
De student legt de belangrijkste wettelijke bepalingen omtrent hygiëne, autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht uit en past ze toe.

Leerinhoud

1) Veiligheid 

 • Risicoanalyse apparatuur en infrastructuur
 • Identificatie en analysemethode van de gevaren
 • Preventiehiërarchie 
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering

2) HACCP

 • Wetgeving voedselveiligheid, traceerbaarheid en meldingsplicht
 • Autocontrolesysteem (ACS) met toepassing van HACCP-principes 
 • Hygiënebeheer (procedures, reiniging en desinfectie, monitoring en registratie)

3) Ergonomie

 • Ergonomische aspecten in de horecakeuken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eigen cursusmateriaal
 • Handboek
 • PowerPointpresentaties via het leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarProjectopdracht40,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

 • De opdrachten tijdig indienen via leerplatform zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
 • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.