Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Introductie Frans/Engels32201/2147/2122/1/76
Studiegids

Introductie Frans/Engels

32201/2147/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, De Peuter Eddy, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Introductie Frans/Engels behandelt basiswoordenschat en -taalstructuren die nodig zijn om in het Frans en het Engels op eenvoudige wijze te communiceren in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector.

Het olod Introductie Frans/Engels bereidt voor op de olods Taal- & communicatievaardigheid: Frans I en Taal- & communicatievaardigheid: Engels I.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: Meertalig functioneel communiceren: Communiceert functioneel met gasten, klanten, leveranciers en collega's in een interculturele en meertalige context. 
De student voert eenvoudige gesprekken (telefonsich en face-to-face) in het Frans in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student noteert in het Frans eesentiële informatie uit eenvoudige gesprekken in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student voert eenvoudige gesprekken (telefonsich en face-to-face) in het Engels in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student noteert in het Engels eesentiële informatie uit eenvoudige gesprekken in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student beantwoordt in het Frans eenvoudige e-mails over vertrouwde onderwerpen uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student beantwoordt in het Engels eenvoudige e-mails over vertrouwde onderwerpen uit de logies-, restaurant- en cateringsector
De student beantwoordt eenvoudige vragen van gasten/klanten, collega's en leveranciers in het Frans (mondeling en schriftelijk)
De student beantwoordt eenvoudige vragen van gasten/klanten, collega's en leveranciers in het Engels (mondeling en schriftelijk)

Leerinhoud

  • Eenvoudige sectorgerelateerde woordenschat, uitdrukkingen en zinsconstructies in het Frans en het Engels inoefenen
  • Op een eenvoudige manier in het Frans en het Engels communiceren in vertrouwde situaties uit de logies-, restaurant- en cateringsector: (telefonisch) onthaal, reservaties en bestellingen, informatie over de ligging en infrastructuur van logies/restaurant, inhoud van een brochure/website
  • Op een hoffelijke en respectvolle manier in het Frans en het Engels omgaan met gasten/klanten

Studiematerialen (lijst)

Hotellerie restauration. comVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus samengesteld door de lectoren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00