Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Boekhouden5768/2147/2122/1/59
Studiegids

Boekhouden

5768/2147/2122/1/59
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Buelens Luc, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Boekhouden behandelt het systeem van het dubbel boekhouden. 
Het olod Boekhouden bereidt de studenten voor op het toepassen van de principes van dubbel boekhouden en het analyseren en interpreteren van een jaarrekening. Bovendien wordt nader ingegaan op diverse elementen van de ondernemingscyclus, zoals aan- en verkoop, personeel, etc.

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: Administratie en boekhouding afdeling uitvoeren: Voert de administratie en boekhouding van de eigen afdeling uit volgens de wettelijke normen en volgt deze op. De gegradueerde gebruikt daartoe passende software. 
De student licht een jaarrekening kritisch door en becommentarieert ze
De student boekt alle uitgaande boekhoudkundige documenten in volgens principes van het dubbelboekhouden
De student boekt alle inkomende boekhoudkundige documenten in volgens de principes van het dubbelboekhouden
De student beschrijft de principes van het dubbelboekhouden op alle bedrijfsverrichtingen
De student stelt een eenvoudige balans en resultatenrekening op
De student formuleert voorstellen om duurzaam te ondernemen via de boekhouding
De student maakt netto- en brutopersoneelskostenberekeningen
De student stelt facturen en creditnota's op en verwerkt ze boekhoudkundig
De student stelt een eindbalans op, vertrekkend van een beginbalans over de boeking van verrichtingen tot de proef- en saldibalans
De student stelt een resultatenrekening op
De student leert het verband leggen tussen het MAR en de jaarrekening

Leerinhoud

Basisbeginselen van het dubbel boekhouden:  

 • De Balans 
 • Resultatenrekening en resultaatbestemming 
 • De toelichting en de bijlagen bij de jaarrekening 
 • Basiselementen van het registratieproces 

Registratie van de aan- en verkoopcyclus: 

 • De belasting over de toegevoegde waarde 
 • Boekingen in verband met aankopen van goederen en diensten 
 • Boekingen in verband met verkopen van goederen en diensten 
 • Boekingen in verband met financiële verrichtingen 

Registratie van de andere elementen van de ondernemingscyclus: 

 • De personeelscyclus 
 • Investeringen in materiële vaste activa 
 • Financieringsstromen 
 • De belasting over de toegevoegde waarde 
 • Uitgewerkt voorbeeld van een onderneming 

Afsluitverrichtingen (inventaris) – resultaatbepaling – opstellen van de jaarrekening

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleid.Verplicht
 • Auteur: Christine Van Liedekerke - Guy Walraevens - Clara Billen - Lieve Janssens - Els Koolen - Luk Van Hau

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Van Liedekerke, C., Walraevens, G., Koolen, E. & Van Haute, L. Boekhouden voor het beleid (recentste editie), Wommelgem: Van In
 • Aanvullingen en toepassingen door de docent bezorgd tijdens de colleges of via het leerplatform 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets85,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie15,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie15,00
Tweede examenperiodeKennistoets85,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: Schriftelijke opdrachten doorheen het hele olod over de leerinhouden van het hele olod: tellen mee voor 15% van het totaal. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. 
 Eerste examenperiode: Schriftelijk examen op het einde van het olod over de leerinhouden van de module: telt mee voor 85% van het totaal. De behaalde score voor de permanente evaluatie telt mee voor 15%. Tijdstip: zie examenrooster eerste zittijd, verdeeld door de coördinator van de opleiding. 
 Tweede examenperiode: schriftelijk examen eind augustus /begin september over de leerinhouden van het olod: telt mee voor 85% van het totaal. De behaalde score voor de permanente evaluatie uit de eerste zittijd blijft behouden en telt aldus mee voor 15%. De student kan pas geslaagd zijn voor het olod indien hij/zij voor beide onderdelen afzonderlijk geslaagd is. Het tijdig en volledig indienen van de opdrachtenbundel is een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen. Studenten die hun opdrachtenbundel niet tijdig inleverden voor de eerste examenperiode krijgen een nieuwe opdrachtenreeks voor de tweede examenperiode.