Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Toepassingen ICT32202/2147/2122/1/13
Studiegids

Toepassingen ICT

32202/2147/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Trippas Michiel, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Toepassingen ICT behandelt in hoofdzaak het krachtige rekenprogramma MS Excel. 
Het olod Toepassingen ICT bereidt voor op het gebruik van het informaticapakket MS Excel en de vele professionele toepassingen, functies en formules.
De student leert de rekenmodellen aan te wenden voor tal van praktische toepassingen, zoals kostprijsberekening, voorraadbeheer...

OLR-Leerdoelen (lijst)

09: Administratie en boekhouding afdeling uitvoeren: Voert de administratie en boekhouding van de eigen afdeling uit volgens de wettelijke normen en volgt deze op. De gegradueerde gebruikt daartoe passende software. 
De student stelt facturen op
De student stelt loonlijsten op en maakt loonberekeningen
De student past basis-, financiële, logische, en andere fucties toe
De student stelt eenvoudige modellen op en bewerkt ze met relatieve of absolute celadressering waar nodig
De student werkt zelfstandig en accuraat met het rekenbladprogramma MS Excel
De student structureert, sorteert en filtert data
De student gaat resultaatgericht en probleemoplossend te werk
De student legt werkbladen aan voor de omzet- en resultaatverrichtingen, alsook voorraadbeheer
De student maakt intrestberekeningen en berekent aflossingstabellen
De student maakt budgetteringen op en doet kostprijsberekeningen
De student stelt data grafisch voor en maakt grafieken en draaitabellen

Leerinhoud

  • Het informaticapakket MS Excel met toepassing via praktijkoefeningen
  • Nuttige en complexe berekeningen uitvoeren
  • Lijsten opstellen, rekenmodellen maken en formules toepassen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


  • Van Den Broeck, E. & Cuypers, E. (2008). MS Excel 2016. Antwerpen: De Boeck.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00