Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Recht1203/2147/2122/1/49
Studiegids

Recht

1203/2147/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gondry Sven, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Recht behandelt de basisbegrippen uit het sociaal recht, het burgerlijk recht en het handelsrecht.
Het olod Recht bereidt voor op het herkennen en interpreteren van technische rechtsbegrippen en de regelgeving rond verantwoordelijkheden en verplichtingen als operationeel leidinggevende. Dit gebeurt aan de hand van praktische situaties en het aanhalen van potentiële valkuilen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student handelt volgens de algemene sectorspecifieke sociaal-juridische wetgeving (PC302)
De student interpreteert de loonlijn en berekent de loonkost
De student toont inzicht in de algemene principes van het burgerlijk en handelsrecht en formuleert ze, past ze toe en analyseert ze ifv de eigen professionele ontwikkeling en uitvoering in de logies-, restaurant- en cateringsector
De student toont inzicht in de huidige problematiek en wijzigingen (op jruidisch vlak) binnen PC302
De student stelt procedures op voor de eigen afdeling, voert procedures uit en respecteert hierbij de wetgeving

Leerinhoud

Inleiding in het recht en de rechtsbronnen

Burgerlijk recht:

 •  Basisbegrippen burgerlijk recht
 •  Goederenrecht
 •  Verbintenissenrecht
 •  Bijzondere overeenkomsten

 
 Sociaal recht:

 • Basisbegrippen sociaal recht
 • Arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement: vormvereisten en inhoud 
 • Verplichtingen bij (eerste) tewerkstelling 
 • Sociale zekerheid
 • De loonlijn + loonkost
 • Arbeidsduur: algemene kenmerken 
 • Wat is een paritair comité? Wat is een cao? 
 • Inhoud paritair comité 302 
 • Toelichting nieuwigheden in de horecasector

 
 Handelsrecht:

 • Basisbegrippen handelsrecht
 • Daden van koophandel
 • Kooplieden
 • Handelszaak
 • Handelsonderneming
 • Bewijsrecht
 • Mogelijke organisatievormen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Roodhooft, J. (2017). Praktisch Burgerlijk Recht. Berchem: Uitgeverij De Boeck.
 • Ghysels, G. & Roodhooft, J. (2017). Praktisch Handels- en Economisch Recht. Berchem: Uitgeverij De Boeck.
 • D'Hertefelt, F. (2012). Praktisch sociaal recht. Berchem: Uitgeverij De Boeck.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00