Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Evoluties in de F&B-sector 32206/2147/2122/1/52
Studiegids

Evoluties in de F&B-sector 

32206/2147/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • catering
  • restaurant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Neef Frank, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod ""Evoluties in de F&B sector behandelt thema's rond de trends die plaatsvinden in de sector en bestudeert het verleden, het heden en de mogelijke evoluties die in de toekomst kunnen plaatsvinden.  Dit gaat gepaard met de studie van nieuwe bereidingstechnieken en -methodes.

Het olod ""Evoluties in de F&B sector"" bereidt voor op de trends en hypes die komen en gaan en probeert de student bewust en overdacht met deze elementen om te gaan bij de uitoefening van het beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student kan het ontstaan van catering definiëren en vertalen naar de hedendaagse catering
03: Aanbod afdeling samenstellen: Stelt een evenwichtig, kwalitatief en commercieel rendabel aanbod samen binnen de eigen afdeling. 
De student toont praktisch inzicht in de hedendaagse activiteiten binnen de cateringsector
De student onderzoekt in groepsverband de toekomstige uitdagingen van de cateringsector en formuleert actiepunten
De student geeft een geschiedkunidge omschrijving van de verschillende gastronomische keukens
De student geeft de verschillende soorten keukenstromingen en verklaart ze
De student kan bij elke gastronomische stroming de grondlegger ervan benoemen en verklaren welke bijdrage deze geleverd heeft
De student somt de nieuwe en vernieuwende kook- en bereidingstechnieken op en beschrijft de correcte toepassing ervan
De student analyseert welke de voor-en nadelen zijn voor een chef/restaurant van vermeldingen in verschillende gastronomische gidsen
De student kan omschrijven wat allergenen, allergieën en intoleranties zijn en kan beschrijven welke (negatieve) effecten deze hebben op het menselijke lichaam

Leerinhoud

 • De wortels van gastronomie
 • De klassieke keuken
 • De nouvelle cuisine
 • De moleculaire keuken
 • Profiel van de grondleggers in de verschillende gastronomische stromingen: van Paul Bocuse tot Alain Ducasse
 • Nieuwe en vernieuwende kook- en bereidingstechnieken
 • De chef is een ster
 • Gastronomie en gastronomische gidsen: een zegen of een vloek?
 • Schaalvergroting
 • Co-branding hotellerie en gastronomie
 • De trend naar duurzaamheid: lokaal vs. internationaal
 • Voedselverspilling
 • Allergenen en intoleranties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eigen cursusmateriaal
 • Handboek
 • PowerPoint presentaties via het leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets35,00
AcademiejaarProjectopdracht30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off35,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off35,00
Tweede examenperiodeKennistoets35,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

 • De opdrachten tijdig indienen via het electronisch leerplatform zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
 • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.