Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inrichting & uitrusting32210/2147/2122/1/91
Studiegids

Inrichting & uitrusting

32210/2147/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod ""inrichting en uitrusting"" behandelt de inrichting en -uitrusting van kamers en publieke ruimtes van hotels. Het olod "inrichting en uitrusting" bereidt voor op algemene kennis van specifieke hotelinfrastructuur, vereiste veiligheidsaspecten en de functionaliteiten van het technische departement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student kadert het begrip 'duurzaam' ondernemen binnen de inrichting en uitrusting van hotels en houdt hiermee rekening bij de uitwerking van een kamerplan
De student schetst een technisch onderhoudsplan (korte en lange termijn) van de technische dienst en analyseert de werking ervan
De student toont kennis en praktisch inzicht in de organisatie van de technische dienst binnen een dienstverlenend bedrijf (facility)
De student toont kennis en praktisch inzicht in de huidgie evoluties en trends mbt de kamerinrichting en -uitrusting en past deze evoluties en trends toe
De student voorziet, met behulp van de cursus, een blanoc kamerplan van de nodige uitrusting (meubilair) en motiveert deze invulling
De student verwerkt (cursus, wetgeving,...) en denkt gericht probleemoplossend (practicum kamerplan)
De student kan een kamerplan op een professionele manier presenteren en toelichten (practicum kamerplan)
De student slaagt erin om op een efficiënte wijze te komen tot het vooropgestelde eindproduct en respecteert hierbij de vooropgestelde deadlines (practicum kamerplan)

Leerinhoud

1) Inrichting en uitrusting hotels

 • Projectontwikkeling (ligging,...)
 • Indeling hotelruimtes
 • Decoratie en design
 • Analyse hotelkamer

2) Veiligheid

 • Preventiehiërarchie
 • Detectiesystemen
 • Brandbestrijdingsmiddelen
 • Evacuatieplannen

3) Het technisch departement

 • Opdracht afdeling
 • Functie chief engineer
 • Verlichting, verluchting en verwarming
 • Energy management (duurzaamheid)


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eigen cursusmateriaal
 • Handboek
 • Powerpoint presentaties via het leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

 • De opdrachten tijdig indienen via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
 • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.