Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taal- & communicatievaardigheid: Frans II32212/2147/2122/1/62
Studiegids

Taal- & communicatievaardigheid: Frans II

32212/2147/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • logies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Put Inge, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Taal en communicatievaardigheden: Frans II behandelt het efficiënt en respectvol communiceren op een hoger niveau in het Frans in een uitgebreide waaier van communicatiesituaties uit de hotelwereld. 

Het olod Taal en communicatievaardigheden: Frans II bereidt voor op het opnemen van functies in de hotelwereld die een degelijke vaardigheid in het Frans vereisen. 

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor het examen Taal en communicatievaardigheid Frans I

OLR-Leerdoelen (lijst)

14R: Drankenkennis etaleren, en meertalig vakjargon gebruiken: Degusteert, herkent en beoordeelt dranken. Bespreekt en verklaart de elementen die de stijl, de kwaliteit en de commerciële waarde beïnvloruikmakend van het vakjargon in meerdere talen.
De student hanteert, zowel mondeling als schriftelijk, Franse zinsconstructies in een sectorgerelateerde context (= uitbreiding van Frans I).
De student hanteert, zowel mondeling als schriftelijk, Franse sectorgerelateerde woordenschat (= uitbreiding van Frans I).
De student voert op efficiënte wijze telefoongesprekken in het Frans in een brede waaier van standaardsituaties uit de hotelwereld. 
De student noteert op efficiënte wijze in het Frans informatie uit telefoongesprekken in een brede waaier van standaardsituaties uit de hotelwereld. 
De student voert op efficiënte wijze face-to-face gesprekken in het Frans in een brede waaier van standaardsituaties uit de hotelwereld. 
De student informeert hotelgasten op efficiënte wijze, zowel mondeling als schriftelijk, over de ligging, omgeving, infrastructuur en faciliteiten van een hotel. 
De student beantwoordt op efficiënte wijze e-mails over sectorgerelateerde aangelegenheden (reservaties, annuleringen, behandeling van klachten).
De student stelt een evaluatiefiche en een promotiebrief voor een hotel op. 
De student communiceert, zowel mondeling als schriftelijk, op een hoffelijke en respectvolle manier met hotelgasten. 
De student communiceert in het Frans bij de uitvoering van dagelijkse taken. 

Leerinhoud

  • Uitbreiden en inoefenen van sectorgerelateerde woordenschat, uitdrukkingen en zinsconstructies in het Frans. 
  • Op vlotte en efficiënte wijze in het Frans communiceren in een brede waaier van standaardsituaties uit de hotelwereld: telefonisch onthaal, telefonische reservatie van een hotelkamer, telefonische reservatie van een tafel in het restaurant van een hotel, reservatie via internet, bevestiging van een reservatie, onthaal van een hotelgast, onthaal van een groep, begeleiding van een hotelgast naar zijn/haar kamer, informatie over de uitrusting van een hotelkamer, onthaal in het restaurant van een hotel, informatie over de faciliteiten en diensten van een hotel, telefonische bestelling van een ontbijt in de kamer, informatie over de bezienswaardigheden in de omgeving, de weg wijzen, beschrijving van gerechten, een bestelling opnemen in het restaurant van een hotel, antwoorden op vragen van klanten gedurende de maaltijd, behandeling van klachten via e-mail, reageren op klachten van klanten in het restaurant van een hotel, zich verontschuldigen, reageren op klachten van hotelgasten aan de balie, excuses aanbieden en een compensatie voorstellen, het vertrek van een hotelgast faciliteren, een hotelgast herinneren aan zijn/haar verplichtingen, de rekening aanbieden en overlopen, een evaluatiefiche opstellen, een promotiebrief schrijven.
  • Op een hoffelijke en respectvolle manier in het Frans omgaan met hotelgasten.
  • Ondersteunende grammatica inoefenen en toepassen : le féminin + pluriel des substantifs et adjectifs, les démonstratifs, les relatifs , l'impératif, le pronom personnel 
  • Herhaling van basisgrammatica : les temps du verbe

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Hôtellerie-restauration.com (2e édition), CLE International, Paris 2013 (ISBN 978 2 09 038046 3)

Eigen cursusmateriaal door de docent aangereikt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00