Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taal- & communicatievaardigheid: Engels II32213/2147/2122/1/96
Studiegids

Taal- & communicatievaardigheid: Engels II

32213/2147/2122/1/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • logies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Taal en communicatievaardigheden: Engels II behandelt het efficiënt kunnen communiceren op een hoger niveau in het Engels in een uitgebreide waaier aan situaties specifiek in de hotelwereld. 

Het olod Taal en communicatievaardigheden: Engels II bereidt je voor in het opnemen van functies specifiek in de hotelwereld die een degelijke vaardigheid in het Engels vereisen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

12: Meertalig functioneel communiceren: Communiceert functioneel met gasten, klanten, leveranciers en collega's in een interculturele en meertalige context. 
De student communiceert efficiënt in het Engels in verschillende specifieke situaties uit de hotelwereld.
De student gebruikt de aangeleerde Engelse woordenschat in de juiste situaties.
De student antwoordt gepast in het Engels op verschillende klachten van hotelgasten in nagebootste praktijksituaties. 
De student beantwoordt vlot in het Engels mogelijke vragen van hotelgasten. 
De student beantwoordt vragen over gelezen Engelse informatie en teksten in verband met de hotelwereld. 
De student schrijft een correcte e-mail naar mogelijke gasten in het Engels.
De student voert op een vlotte manier een telefoongesprek in het Engels in een nagebootste hotelsituatie.
14L: Drankenkennis etaleren en meertalig vakjargon gebruiken: Communiceert in meerdere talen bij de uitvoering van de dagelijkse taken.
De student communiceert in Engels bij de uitvoering van dagelijkse taken. 
De student etaleert zijn drankenkennis in het Engels [schriftelijk].
De student etaleert zijn drankenkennis in het Engels. 

Leerinhoud

  • De Engelse taal inoefenen om op een eenvoudige manier mondeling te kunnen communiceren.
  • Gasten altijd op een respectvolle en beleefde manier behandelen in het Engels.
  • Conversaties met hotelgasten begrijpen en op een gepaste manier vragen beantwoorden in het Engels.
  • Zakelijke brieven en e-mails kunnen schrijven en lezen.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Hotel and Catering Milestones: Engels voor het Hotel-en restaurantwezen. Intertaal

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00