Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Verdieping catering 32216/2147/2122/1/04
Studiegids

Verdieping catering 

32216/2147/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • catering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

De klassieke grootkeuken evolueert stilaan naar een kwaliteitsvolle 'gasten'dienst binnen de hospitality industry. Deze evolutie heeft gevolgen voor de organisatie van het cateringaanbod anno 2022. Tijdens de hoorcolleges wordt de student wegwijs gemaakt in het complexe kluwen van de catering- en evenementenwereld. In de opeenvolgende delen wordt de cateringmarkt toegelicht en vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd. Binnen elk segment van de sector moet men vlot kunnen inspelen op de specifieke klantenverwachtingen van zowel klant, gast als opdrachtgever. We zoeken samen naar de kritische punten, oplossingen en uitdagingen voor de cateraar in de profit en social-profit sector.

Verder gaan we op zoek naar hedendaagse trends en tendensen om uitdagende concepten te kunnen aanbieden. Praktijkcasussen vormen het uitgangspunt en tevens de rode draad voor de verdere uitdieping van dit opleidingsonderdeel. Elke student zal individueel of in groep d.m.v. opdrachten verschillende cateringaspecten bestuderen, uitwerken en presenteren.


OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student kan trends op gebied van catering signaleren en er verder op inspelen naar inrichting, service en aanbod.
De student kan verschillen en overeenkomsten aangeven tussen verschillende cateraars. 
De student schetst de trends en tendensen i.v.m. consumptie binnen de catering om deze dan vervolgens te analyseren.
De student maakt aan de hand van een gegeven situatie een gemotiveerde keuze voor een bepaald distributiesysteem. 
De student toont praktisch inzicht in de totale markt van de buitenhuisrestauratie (structuur, huidige toestand, trends en evoluties). 
De student toont praktisch inzicht in merchandising en gastgerichtheid binnen de cateringssector. 

Leerinhoud

Deel 1 Wegwijs in de cateringwereld
H1- Denkpistes
H2- Verkenning van de cateringmarkt

Deel 2 Segmenten van de profit catering
H1- Hotellerie (overzicht)
H2- Restauration (overzicht)
H3- Cafesector (overzicht)
H4- Transportcatering
       ‘On/off board’
    Boot-, trein- en vliegtuigcatering
H5- ‘Business-catering’
Conferenties, congres, seminarie, …
Beurscatering (trade show)
H6- ‘Leisure-catering’
Recreatie- en amusementssector
Musea, markten en foren
Bioscoop
H7- Party catering
H8- Events catering

Deel 3 Segmenten van de non-profit catering
H1- Bedrijfscatering
H2- Schoolrestauratie
H3- Restauratie in het hoger onderwijs
H4-5 Restauratie in de gezondheidssector
Ziekenhuiscatering
Catering in WZC

Deel 4 Operationele catering
H1- Logistiek bij events en catering
H2- Voedselverdeel- en distributiesystemen

Deel 5 Cateringmanagement

  • H1- Catering bij party's en events
  • H2- Duurzame en circulaire catering
  • H3- Kostengericht denken in de sector

Deel 6 Cateringtrends & tendensen
H1- Toekomstbeeld foodsector 2030
H2- Merchandising en benchmarking
H3- Outsoursing van diensten
H4- Informatiegestuurd werken en geautomatiseerd denken


Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Cursus en Pp-presentaties met voorbeelden en links
* Autocontrolegids voor de sector (recentste versie)
* Als ondersteuning voor de groepsopdracht wordt aanvullende informatie via digitale weg ter beschikking gesteld
* Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

  • De opdrachten tijdig indienen via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
  • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.