Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Cateringpraktijk32217/2147/2122/1/38
Studiegids

Cateringpraktijk

32217/2147/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • catering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel, Wintgens Barbara
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod ""Cateringpraktijk"" behandelt de organisatie en uitvoering van een evenement. Het olod ""Cateringpraktijk"" bereidt je voor op het realiseren van een volledig evenement, van administratie over communicatie tot operationele totstandkoming. Uitgangspunten hierbij zijn de vraag en verwachtingen van je klant/gast/opdrachtgever. Je leert hoe de dagelijkse praktijk van het runnen van een cateringbedrijf verloopt. Inzicht in een efficiënte (financiële) administratie helpt je om grip te houden op je bedrijfsfinanciën.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student kan taken van leidinggevend en uitvoerend personeel van een cateringonderneming beschrijven en toelichten
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student kan voor evenementen een volume aanwerk inschatten en een eindresultaat uitwerken
De student kan een een personeelsplan voor een evenement opstellen
De student legt uit hoe catering op evenementen georganiseerd wordt
15C: Technische fiches uitwerken: Werkt technische fiches uit voor alle bereidingen in de diverse keukens. De gegradueerde bestudeert hiervoor de optimale bereidingswijze en bepaalt de efficiënte werkmethodes. 
De student kan technische fiches mbt evenementen uitwerken

Leerinhoud

Deel 1 Organisatie evenement

 • Analyse klantenverwachtingen
 • Marketing
 • Planning
 • Offerte
 • Technische fiches

Deel 2 Uitvoering evenement

• Voedselproductie
• Personeelsplan
• Dienstverlening


Deel 3 Afronding evenement

Studiematerialen (tekst): Verplicht

* Cursus en Pp-presentaties met voorbeelden en links
* Autocontrolegids voor de sector (recentste versie)
* Als ondersteuning voor de groepsopdracht wordt aanvullende informatie via digitale weg ter beschikking gesteld
* Vakliteratuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarProjectopdracht60,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

 • De opdrachten tijdig indienen via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
 • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.