Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
F&B beheer32196/2147/2122/1/03
Studiegids

F&B beheer

32196/2147/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): De Neef Frank, Maerevoet Johan, Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het olod "F&B-beheer" behandelt de verschillende cateringconcepten met bijhorende operationele en logistieke werkingen en het beheer in de commerciële restauratie. "F&B-beheer" bereidt voor op het aanbod voeding en drank inherent aan een catering- en/of commercieel restauratieconcept en afgestemd op klantbehoeften.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student kan verschillen en overeenkomsten aangeven tussen cateringconcepten en vertalen naar het operationele
De student kan begrip maatschappelijk veranwtoord ondernemen definiëren en praktisch vertalen naar duurzame catering
De student schetst een beeld van de gemeenschapsrestauratie in België met ondermeer de diverse segmenten, de voor- en nadelen van uitbesteding, de organisatie- en contrartmogelijkheden
De student toont inzicht in de organisatie en het logistieke beheer (ondermeer voedselverdeelsystemen) binnen de gemeenschapsrestauratie
De student toont praktisch inzicht in de totale markt van de buitenhuisrestauratie (structuur, huidige toestand, trends en evoluties)
De student kan verschillen in dienstverlening benoemen en deze vertalen naar het operationele
De student toont praktisch inzicht in de automatisering van de voedingsdienst binnen de gemeenschapsrestauratie
De student kan de praktische werking van een afwasafdeling beschrijven en verklaren
02: Afdelingsspecifieke activiteiten organiseren, coördineren en evalueren: Organiseert afdelingsspecifieke horeca-activiteiten en coördineert en evalueert de uitvoering ervan.
De student kan een verlies- of winstrekening van een activiteit (functie) opstellen en interpreteren
De student kan voor festivals en promoties een volume aan werk inschatten en een eindresultaat interpreteren
05: Verhuur/verkoop afdeling in kaart brengen en een leven lang leren: Brengt de verhuur/verkoop van producten en diensten binnen de eigen afdeling in kaart. Op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, beperkte marktstudies, een inschatting van de vraag en de wensen van de beoogde gasten/klanten en de vooropgestelde doelstellingen, stuurt de gegradueerde bij in overleg met het management.
De student kan een omzet en daaraan gerelateerd kosten van de afdeling berekenen
De student kan een verkoopprijs en kosten in een commerciële afdeling berekenen
De student kent de grote lijnen van een exploitatierekening van een afdeling restauratie en kan deze situeren binnen een grotere (logies)exploitatierekening

Leerinhoud

1) Catering

 • Wegwijs in de cateringwereld
 • Collectieve (non-profit) catering
 • Commerciële- & Event catering (leisure, travel, event)
 • Facilitaire catering (vending)


2) Commercieel restauratiebeheer

 • De directie van de afdeling voeding en dranken
 • Food en beverage cost control
 • Organisatie en beheer van de vergader- en banketafdeling
 • Afwasafdeling (Stewarding department)
 • Keuken
 • Payroll Control system
 • Food and Beverage festivals en promoties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Eigen cursusmateriaal
 • Handboek
 • PowerPoint presentaties via leerplatform

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Opdracht kan niet herhaald worden. Punten uit eerste zittijd worden overgenomen.

Toetsing (tekst)

 • De opdrachten tijdig indienen via Smartschool zijn een vereiste om aan de examenzittijd te mogen deelnemen.
 • De student kan pas slagen voor het opleidingsonderdeel indien hij/zij voor alle onderdelen afzonderlijk geslaagd is.