Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren B32205/2147/2122/1/18
Studiegids

Werkplekleren B

32205/2147/2122/1/18
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Thiel Daniel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Korte omschrijving

Het OLOD Werkplekleren A behandelt de courante basisvaardigheden binnen de logies-, restaurant-, en cateringsector.

De studenten met vooropleiding 'hotel' oefenen de competenties in bij de werkplek.

Het OLOD Werkplekleren B bereidt voor op het OLOD Werkplekleren binnen de afstudeerrichtingen Logies-, Restaurant of Cateringmanagement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Dagelijkse werking: Handelt vanuit een actuele kennis van de horecasector en neemt verantwoordelijkheid op voor de  correcte dagelijkse werking van de eigen afdeling.  
De student onthaalt de gasten volgens de regels van de etiquette en begeleidt hen naar de tafel
De student noteert een reservatie en een bestelling op een correcte wijze volgens de regels van de zaak
De student voert de voorbereidende werkzaamheden aan de bar uit
De student voert de voorbereidende werkzaamheden in het restaurant uit
De student stelt de het restaurantkarkas op
De student dekt de tafels volgens de opgenomen reservaties
De student realiseert de op- en afruim van het restaurant
De student serveert de dranken en gerechten volgens de regels van de etiquette
De student voert eenvoudige zaalbereidingen en versnijdingen uit
De student neemt op professionele manier afscheid van de gasten
De student maakt een rekening in het restaurant of aan de bar en sluit de rekening af
07: Professioneel werken en veiligheidsvoorschriften toepassen: Handelt volgens de hygiëne-, onderhouds-, veiligheids- en overige geldende wetgeving en waakt over de naleving ervan binnen de eigen afdeling. 
De student werkt op een professionele wijze volgens de vooropgestelde veiligheidsnormen
De student kent de geldende voedselveiligheidswetgeving, stelt overtredingen vast en stuurt bij waar nodig

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Document Werkplekleren + de in te vullen contracten voor het Werkplekleren.

Het benodigde studiemateriaal wordt tijdens de eerste les aan de student voorgesteld.

Het studiemateriaal dat door de docent ter beschikking gesteld wordt zal via het elektronisch leerplatform tijdens aan de student bezorgd worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage190,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage50,00De evaluatie van de student gebeurt deels door de mentor op de werkplek en deels door de begeleider vanuit de school.
AcademiejaarReflectieopdracht25,00
AcademiejaarPortfolio25,00