Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden mondeling32427/2148/2122/1/90
Studiegids

Communicatievaardigheden mondeling

32427/2148/2122/1/90
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Wyngaert Vicky, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel (olod) behandelt het aanscherpen van mondelinge communicatievaardigheden die nuttig zijn in een professionele context. 
Het olod bereidt voor op het juist en vlot praten en presenteren met een mooie uitspraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student presenteert individuele en groepspresentaties
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student structureert zijn/haar boodschap en hanteert een gepast taalgebuik in functie van zijn doelgroep
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student past de vuistregels van een goed telefoongesprek toe
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert een correcte uitspraak
De student hanteert gepaste verbale en non-verbale communicatie tijdens gesprekken
De student hanteert het jargon uit de beroepsgerichte domeinen
De student drukt zich correct uit in het Nederlands

Leerinhoud

  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal 
  • social skills: hoe omgaan met anderen
  • gesprekstechnieken
  • vergadertechnieken
  • belang van non- verbale communicatie
  • voorbereiden en uitvoeren van presentaties 

Studiematerialen (lijst)

Soft skills, hard nodigVerplicht
  • Auteur: Gitte Dockx en Tom Goosens
Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00