Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professionele vaardigheden6204/2148/2122/1/35
Studiegids

Professionele vaardigheden

6204/2148/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Professionele vaardigheden nodigt de studenten uit tot kritische reflectie over het eigen gedrag en dat van anderen. Daarnaast leert de student onder andere constructief (samen)werken en het toepassen van deontologische principes in de eigen werkzaamheden.  
Het olod professionele vaardigheden bereidt de student voor op de nodige vaardigheden en attitudes die hij/zij nodig zal hebben bij het uitoefenen van zijn job in het werkveld.

Begincompetenties (tekst)

geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student formuleert alternatieve ideeën en oplossingen 
De student doorbreekt vaste patronen en past zich makkelijk aan in een veranderende omgeving 
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student plant het werk gestructureerd 
De student staat open voor suggesties en ideeën van anderen en is bereid daarover mee te denken 
De student stelt zich open, begripvol en respectvol op in relatie tot anderen 
De student werkt teamgeest bevorderend: vermijdt spanningen, enthousiasmeert en sluit compromissen 
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student is zich bewust van zijn eigen handelen, waarden en normen 
De student is steeds op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden 
De student handelt vanuit ethische en deontologische principes en normen 
De student analyseert en reflecteert over de eigen sterke en zwakke punten 

Leerinhoud

  • (zelf)reflectie en (zelf)evaluatie
  • inschatten van impact van eigen handelen op sociale context
  • creatief denken
  • deontologisch handelen
  • samenwerken
  • inleving

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00
AcademiejaarKennistoets20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Tweede zit enkel mogelijk voor studenten die een portfolio indienden in 1ste zittijd.