Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 1 32430/2148/2122/1/95
Studiegids

Werkplekleren 1 

32430/2148/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, De Weger Jörgen, Lippens An, Van den Wyngaert Vicky, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 166,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Werkplekleren 1 past de student de verworven theoretische kennis en vaardigheden van het eerste semester toe aan de hand van opdrachten. Hij/zij reflecteert over zichzelf en de eigen competenties. Deze worden vergeleken met de eigenschappen die men verlangt van een communicatie- en/of marketingmedewerker. De student trekt een eerste keer naar het werkveld en onderzoekt wat er precies allemaal valt onder de noemer marketing en communicatie. Hij/zij is in staat om alles later in een vlot en helder verslag te verwoorden en te presenteren. 
Het olod werkplekleren 1 bereidt de student grondig voor op het latere werkplekleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student past de verworven ICT-vaardigheden toe 
De student past de verworven individuele presentatietechnieken toe 
De student brengt de communicatie-uitingen bij 3 actoren uit het werkveld in kaart a.d.h.v. een vooropgestelde checklist  
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student analyseert bedrijfsinterne factoren (product, prijs, promotie, plaats, personeel, ...) 
De student produceert een schriftelijke neerslag van een bedrijfsbezoek, inclusief interview met medewerkers 
De student analyseert bedrijfsexterne factoren (kenmerken en behoeften van de doelgroep, aantal en soort leveranciers en klanten, concurrentie, marktpositie, markttrends, media, maatschappelijke evoluties, wetgeving, …) 
De student brengt de gevonden communicatie-uitingen in kaart aan de hand van een bedrijfsportfolio 
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student organiseert zichzelf in voorbereiding op de geplande bezoeken
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert gepast verbaal gedrag in standaard situaties
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student brengt eigen waarden en competenties in kaart 
De student ontwikkelt een persoonlijk ontwikkelingsplan 
De student stelt correct een cv op 
De student motiveert zijn keuze van de bij hem passende jobs- en functiebeschrijvingen 
De student geeft en krijgt feedback over de eigen werkzaamheden en competenties 
De student reflecteert over zichzelf in een SWOT analyse 
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student werkt aan de hand van een checklist 
De student volgt de kwaliteit van zijn eigen werk op en evalueert deze a.d.h.v. een vooropgestelde checklist  

Leerinhoud

  • werken aan professionele persoonlijkheid a.d.h.v. SWOT-analyse en persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
  • opmaken van personal brand story en cv
  • sollicitatietraining
  • zoeken naar een geschikte werkplek
  • interview marketing- of communicatiemedewerker bij een bedrijf uit het werkveld
  • bezoek brengen aan bedrijf en het in kaart brengen van communicatie-uitingen van bedrijf en gemeente
  • verslag en een presentatie voorbereiden 

Studiematerialen (lijst)

Soft skills, hard nodigVerplicht
  • Auteur: Gitte Dockx en Tom Goosens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen materiaal van de lector

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)18,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)112,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werkplekleren en/of stage36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht25,00POP en SWOT
AcademiejaarPortfolio25,00Individuele opdrachten
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00Verslag van observatiestage
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00Presentatie bedrijfsbezoek (deelname presentatie is verplicht om te slagen voor het groepswerk)