Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden schriftelijk32431/2148/2122/1/32
Studiegids

Communicatievaardigheden schriftelijk

32431/2148/2122/1/32
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Craene Charis, Falat Janah, Lippens An, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) wordt gewerkt aan het aanscherpen van de schriftelijke communicatievaardigheden. Het olod Communicatievaardigheden schriftelijk bereidt de student voor op het foutloos en correct toepassen van de geschreven taal, aangepast aan de doelgroep en communicatiedrager in een professionele context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student synthetiseert tekstinhouden met een heldere weergave van de tekststructuur
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student rapporteert zakelijk, duidelijk en kritisch
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student past zijn communicatiestijl aan de doelgroep en het communicatieformat aan
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student voert formele en zakelijke communicatie 
De student schrijft in een zakelijke, vlotte stijl zonder spellingsfouten
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student reflecteert over individuele en groepspresentaties

Leerinhoud

  • opstellen van zakelijke communicatie 
  • opstellen van de notulen van een vergadering 
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal 

Studiematerialen (lijst)

Soft skills, hard nodigVerplicht
  • Auteur: Gitte Dockx en Tom Goosens
Taalsoftware eXplioVerplicht‚ā¨ 11,50

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie90,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie90,00