Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Economische topics29724/2148/2122/1/47
Studiegids

Economische topics

29724/2148/2122/1/47
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Economische topics verwerft de student inzicht in de werking van de markteconomie. Enerzijds de keuze van de consument die afhankelijk is van de prijs- en loonontwikkelingen en anderzijds het gedrag van ondernemers binnen verschillende marktvormen dat bepaald wordt door het kosten- en opbrengstenverloop binnen het bedrijf. De student krijgt inzicht in de wet van vraag en aanbod en het gevolg hiervan op de prijsvorming. De macro-economische omgeving waarin gezinnen en bedrijven actief zijn en de relaties met de overheid en het buitenland worden duidelijk gemaakt aan de hand van de economische kringloop. Hier zie je niet alleen hoe goederen en diensten hun weg vinden naar de koper, maar vooral hoe geld circuleert. Speciale aandacht gaat uit naar economische topics. 
Het olod economische topics bereidt de student voor op een beter begrip van economische artikelen (in een al dan niet professionele context) en zet de student aan om zijn kritisch redeneervermogen verder te ontwikkelen.

Begincompetenties (tekst)

geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student beschrijft en legt inleidende economische begrippen uit 
De student schetst de huidige economische toestand in België en de rest van de wereld 
De student past algemene bedrijfseconomische principes toe in een globale, economische context
De student analyseert en verklaart de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf 
De student verklaart hoe prijsvorming tot stand komt 
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student rekent bedragen uit in vreemde valuta 
De student verzamelt en interpreteert economische cijfergegevens 
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student schat de economische gevolgen van actuele gebeurtenissen in 
De student legt verbanden tussen de actualiteit en de wetten van de micro-economie 

Leerinhoud

  • inleidende economische begrippen
  • consumentengedrag: prijs- en loonontwikkelingen; bestedings- en spaargedrag, de consumptieprijsindex
  • producentengedrag: de kosten- en opbrengstenstructuur van een bedrijf, break-even, omzet, winstmaximalisatie
  • de prijsvorming: wet van vraag en aanbod, de verschillende marktvormen
  • de economische toestand in België en de rest van de wereld
  • werkgelegenheid: arbeidsmarkt, loonvorming, concurrentievermogen
  • het internationaal betalingsverkeer
  • conjunctuur, economische groei en milieubeleid

Studiematerialen (lijst)

Economie Vandaag (nieuwste versie)Verplicht
  • Auteur: Sonia De Velder, Ivan De Cnuydt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboek "Economie vandaag 2020", Auteurs: Ivan De Cnuydt & Sonia De Velder, Uitgever: Academia Press

Additioneel cursusmateriaal beschikbaar via Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00