Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Medialandschap27024/2148/2122/1/09
Studiegids

Medialandschap

27024/2148/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Marien Annelin, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt de verschillende massamedia en mediabedrijven. Daarnaast wordt er bekeken hoe reclame of een andere communicatieboodschap in de media terecht komt.
Het opleidingsonderdeel Medialandschap bereidt de student voor om te ondersteunen bij beslissingen en uitvoeringen aangaande het mediaplan van een organisatie of bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student benoemt de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen met impact op de mediamarkt 
De student verklaart in eigen woorden de verschillende functies van massamedia 
De student licht de belangrijkste taken van een mediabureau toe 
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student interpreteert mediacijfers 
De student interpreteert de begrippen bereik, dekking en kosten m.b.t. reclame en promotieacties correct 
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student schetst het medialandschap (mediabedrijven en spelers rond deze mediabedrijven) 
De student illustreert hoe media gestuurd en beheerd worden 
De student vergelijkt de verschillende types van media op basis van hun sterke en zwakke punten 
De student schetst de mediaconcentratie in België 
De student geeft een overzicht van de belangrijkste actoren in mediaplanning 
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student verklaart hoe mediaruimte gecommercialiseerd wordt 

Leerinhoud

  • massamedia
  • mediatypes
  • mediabeleid
  • mediaconcentratie en groepen in België
  • mediacijfers en onderzoek
  • mediaplanning

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Media onder de loep, Analyse van de Belgische massamedia, Acco.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Deelname aan gastcolleges en seminaries is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel in 1ste zittijd.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00