Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professional English 132433/2148/2122/1/03
Studiegids

Professional English 1

32433/2148/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Luyten Alison, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - uitgediept tot op niveau A2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student communiceert in het Engels op niveau A2 (CEFR) 
De student legt de basis voor opleidingsgerichte woordenschat 
De student ontwikkelt spreekvaardigheid 
De student ontwikkelt luistervaardigheid 
De student ontwikkelt schrijfvaardigheid 
De student ontwikkelt leesvaardigheid 
De student breidt zijn algemene woordenschat uit 
De student past de spellingsregels consequent toe 
De student past de belangrijkste grammaticale basisregels correct toe 
De student vormt correcte zinnen aan de hand van de regels voor zinsbouw en woordvolgorde 

Leerinhoud

  • lezen en begrijpen van teksten 
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) 
  • telefoneren (mondeling) en mailen (schriftelijk)
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

Studiematerialen (lijst)

Woordenschat Business EnglishVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00
AcademiejaarKennistoets20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00