Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 230879/2148/2122/1/32
Studiegids

Werkplekleren 2

30879/2148/2122/1/32
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): De Weger Jörgen, Falat Janah, Van den Wyngaert Vicky, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel (olod) Werkplekleren 2 ontdekken de studenten in groep hoe omvangrijk het marketing- en communicatiewerkveld precies is. Ze nemen contact op met de verschillende spelers en brengen in kaart hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is het verschil tussen een communicatiebureau en een marketingbureau? Wat doet een reclamebureau precies? Wordt marketing enkel ingezet voor commerciële doeleinden? Hun bevindingen worden gepresenteerd aan de hand van een posterpresentatie. Daarnaast gaat iedere student actief aan de slag door mee te werken op allerhande events. 

Het olod Werkplekleren 2 bereidt de student voor op een eerste integratie in het werkveld door participatief mee te werken op events.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student gebruikt creatieve tools en/of technieken om zijn bevindingen te presenteren
De student respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels tijdens de events 
De student gebruikt de juiste technieken om informatie te verzamelen over het doel en de werking van de verschillende actoren in het marketing- en communicatiewerkveld 
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student stelt zich klantvriendelijk op tijdens zijn medewerking op events 
De student ontwikkelt een eigen kijk op de uitgebreidheid van en de verhoudingen in het marketing- en communicatiewerkveld 
De student spoort de verhoudingen tussen de verschillende spelers uit het werkveld op en verantwoordt deze 
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student onderneemt tijdig de nodige acties om de opdrachten tot een goed einde te brengen 
De student houdt zich aan afspraken binnen het team 
De student participeert actief aan de groepsopdracht 
De student is bereid om de werking van zijn groep steeds kritisch te bekijken 
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student bouwt een netwerk uit van bedrijven en organisaties die bereid zijn hun medewerking te verlenen aan het project 
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student past zijn werk aan op basis van de feedback van de lector 

Leerinhoud

  • het speelveld en zijn spelers
  • verhouding en verschil tussen marketing en communicatie
  • verschil tussen een commerciële en een socialprofitonderneming
  • meewerken aan events

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werkplekleren en/of stage70,00 uren
Werktijd buiten de contacturen130,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio65,00Aanwezigheid in de verplichte gastcolleges vereist om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Aanwezigheid in de verplichte gastcolleges vereist om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.
AcademiejaarStage25,00Aanwezigheid in de verplichte gastcolleges vereist om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.