Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatie project32435/2148/2122/1/71
Studiegids

Communicatie project

32435/2148/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het olod projectwerk werken de studenten een paper uit rond één specifiek onderwerp. De paper wordt nadien mondeling verdedigd. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student doet voorstellen aangaande de wijze waarop gegevens verzameld worden 
De student doet voorstellen aangaande de planning van het project 
De student verwerkt de data op een gebruiksvriendelijke manier
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student controleert de kwaliteit van de verkregen data
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student merkt eventuele problemen op en signaleert deze gepast 
De student gaat authentiek om met weerstand en bezwaren 
De student past de boodschap aan zijn doelgroep aan
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student werkt constructief samen
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student deelt kennis in functie van het permanent ontwikkelen van eigen deskundigheid 
De student benadert en overtuigt respondenten om deel te nemen aan het onderzoek 
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student volgt de uitvoering van het project op in functie van de planning
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student communiceert helder en duidelijk 
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student gaat confidentieel om met verkregen info
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student doet verbetervoorstellen op basis van bevindingen 
De student waakt over de samenhang om een coherent geheel te behouden bij het ondersteunen van de uitvoering van het marktonderzoek
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student verzamelt data via enquêtes in functie van het marktonderzoek

Leerinhoud

  • uitvoeren van een onderzoek rond één specifiek onderwerp 
  • beschrijven van de onderzoeksresultaten op basis van relevante kwalitatieve informatie en bronnenmateriaal
  • formuleren van conclusies en eventuele suggesties
  • verwerking in een paperStudiematerialen (tekst): Verplicht

Info op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werkplekleren en/of stage48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen40,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00