Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
PR en voorlichting32437/2148/2122/1/42
Studiegids

PR en voorlichting

32437/2148/2122/1/42
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod PR en Voorlichting behandelt de verschillende rollen en taken van de PR-functionaris, het belang van een eenduidige en eenzijdige identiteit en imago van een organisatie. Wederzijds begrip opbouwen tussen een organisatie en diverse doelgroepen (medewerkers, journalisten, buurtbewoners, aandeelhouders, actiegroepen, enz.) vormt de essentie van Public Relations. Het luik Voorlichting richt zich op campagnes om het gedrag van een doelgroep te wijzigen.

Het olod PR en Voorlichting bereidt de student voor op een gedegen kennis van public relations zodat hij de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie kan ondersteunen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student benoemt de verschillende stappen benoemen die ondernomen dienen te worden bij crisiscommunicatie 
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student draagt elementen aan om een persmap samen te stellen 
De student zet de PR instrumenten gepast in om een opgelegd doel te bereiken 
12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student verricht schrijf- en redactiewerk van eenvoudige teksten 
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student herkent en onderscheidt verschillende verschijningsvormen van PR 
de student is verklaart het belang van het imago en de reputatie van een organisatie 

Leerinhoud

 • Identiteit en imago 
 • Definities van PR
 • De rollen van de PR-functionaris
 • De taken van de PR-functionaris
 • Schetsen van een relatienetwerk
 • Networking, incl. perscontacten
 • Voorlichting

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap. 


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Geen commentaar (voor woordvoerders en persverantwoordelijken), Sara Vercauteren, Pelckmans Pro.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Kennistoets gebaseerd op de theorie van het interactief hoorcollege (50%)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Vaardigheidstoets hands off via praktische opdrachten (50%)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.