Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Productieproces32438/2148/2122/1/76
Studiegids

Productieproces

32438/2148/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod productieproces behandelt verschillende mediatechnieken. De student krijgt een technisch overzicht van de verschillende mediakanalen en het productieproces ervan. 
Het olod bereidt voor op een gedegen kennis van zaken wat betreft de technische aspecten van de verschillende media.

OLR-Leerdoelen (lijst)

08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student herkent technische eigenschappen van bepaalde media
10COMM: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de communicatiestrategie en het communicatieplan.
De student somt op en beschrijft de verschillende publicatievormen
11COMM: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met de communicatiestrategie.
De student somt de verschillende tussenstappen in het productieproces op en welke partijen hierbij betrokken zijn 
De student volgt een bestelling op van aanvraag tot aflevering
De student beschrijft de gebruikte technieken en apparatuur in het productieproces 
De student interpreteert en vergelijkt offertes op correcte wijze

Leerinhoud

  • overzicht van de verschillende media (grafisch, fotografisch, audio en visueel)
  • publicatievormen
  • technische eigenschappen van de verschillende media (Adobe Creative Cloud-pakket)
  • het productieproces (van offline tot online)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00