Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professional English 235485/2148/2122/1/78
Studiegids

Professional English 2

35485/2148/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Luyten Alison, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een  professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als  schriftelijk - uitgediept naar niveau B1 (CEFR), met aandacht voor jargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student toont een goede beheersing van de grammatica
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student gebruikt het internet om bepaalde zoekopdrachten uit te voeren
De student breidt zijn opleidingsgerichte woordenschat uit
De student ontwikkelt stelselmatig zijn schrijf- en leesvaardigheid
De student ontwikkelt stelselmatig zijn spreek- en luistervaardigheid
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student verdiept zijn kennis van de Engelse zinsbouw
De student geeft een eenvoudige en gestructureerde presentatie
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format.

Leerinhoud

  • lezen en en begrijpen van teksten op niveau B1
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) op niveau B1
  • telefoneren (mondeling) en mailen (schriftelijk) op niveau B1 
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau B1

Studiematerialen (lijst)

Taalsoftware eXplioVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Schriftelijk eindexamen
AcademiejaarKennistoets20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00Schriftelijk eindexamen