Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Werkplekleren 335486/2148/2122/1/15
Studiegids

Werkplekleren 3

35486/2148/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Campo Catherine, De Craene Charis, Jacobs Chloë, Janssens Carlos, Mols Nadia, Van den Bossche Jeremie, Van den Broeck Peter, Van der Kraan Harold, Van Hasselt Charlotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Korte omschrijving

In het olod Werkplekleren 3 leert de student de verworven theoretische kennis van de opleiding toe te passen in de praktijk aan de hand van een concrete opdracht van een bedrijf uit social profit sector.  De student verruimt zijn kennis door nieuwe vaardigheden aan te leren op de werkplek. Hij doet praktijkervaring op en is in staat om de verschillende acties in een vlot en helder verslag te verwoorden. De student is minstens 8u per week aanwezig op de werkplek (minstens 96u in totaal) en krijgt ook ondersteuning van de werkpleklector op de hogeschool. 
Het olod Werkplekleren 3 bereidt de student voor op zelfstandig werken aan een kleinschalige communicatieopdracht.
                                                                                                                                  
OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student beheert informatie en data in opdracht van de leidinggevende
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student neemt zijn verantwoordelijkheid op gecoacht door de werkplekbegeleider.
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student werkt constructief samen binnen het team en handelt actief.
De student gaat constructief om met gekregen feedback en vertaalt deze naar de nodige acties.
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student communiceert op professionele wijze met de relevante stakeholders van de organisatie (consument, investor, community, werknemers & arbeidsmarkt, belangengroepen)
De student hanteert een probleemoplossende aanpak onder begeleiding van een leidinggevende
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student deelt zijn professionele onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student hanteert een zelfkritische houding
De student werkt ideeën uit in functie van een campagne
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student handelt zorgvuldig en stipt
De student volgt de recente ontwikkelingen in verband met marketing en communicatie op
De student past de technieken toe op een geïntegreerde opdracht vanuit het werkveld
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student bedenkt wat de gevolgen/consequenties van het gebruik van gegevens zijn
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student ondersteunt de organisatie van kleinschalige communicatie- en/of marketingevents
17: verzamelt data en verwerkt data infunctie van de communicatie-/marketingstrategie en het communicatie-/marketing plan
De student verdedigt zijn professioneel onderbouwde standpunten op een constructieve wijze
De student raadpleegt gespecialiseerde media en andere bronnen
De student ondersteunt medewerkers ( vb presentatie maken, data verzamelen,...)
18: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketing-/communicatieprojecten- en acties, rekening houdend met de marketing-/communicatiestrategi
De student werkt ideeën uit voor de promotiecampagnes
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format
De student neemt actief deel aan het zoeken van nieuwe ideeën, manieren en alternatieven om het gewenste resultaat te bereiken
De student legt vlot verbanden tussen gegevens
De student verzamelt content voor de social media kanalen en/of de website
De student houdt de website up to date

Leerinhoud

De opdracht in werkplekleren 3 krijgt de vorm van een aantal specifiek afgebakende projecten in opdracht van een bedrijf of een organisatie uit de non-profit sector.
De student gaat hiervoor uitvoerend te werk en werkt minstens aan volgende deelprojecten:

 • definiëren van de probleemstelling in samenspraak met de opdrachtgever
 • opmaken van een plan van aanpak
 • ontwikkelen van een marketing- en communicatiestrategie
 • het bepalen van de doelgroep
 • in kaart brengen van de communicatiemix on en offline 
 • genereren van content voor de social media kanalen in lijn van de marketing- en communicatiestrategie en een voorstel uitwerken om leads te genereren
 • aanpassingen doorvoeren aan de website
 • meewerken aan de organisatie van een kleinschalig event
 • meewerken aan of uitwerken van sales of marketingpresentaties
 • meewerken aan een go-to-market strategy

De student zal tevens de nodige contacten en relaties opbouwen tijdens zijn aanwezigheid in het bedrijf of de organisatie.  

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage240,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00
AcademiejaarReflectieopdracht10,00
AcademiejaarStage50,00Indien de student de door de lector opgelegde deadlines (inlichtingenfiches, contract, ..) niet respecteert, dan kan de student niet starten aan dit opleidingsonderdeel. Aanwezigheid op feedbackmomenten met de lector is bovendien verplicht.