Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden: specialisatie32441/2148/2122/1/81
Studiegids

Communicatievaardigheden: specialisatie

32441/2148/2122/1/81
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel communicatievaardigheden: specialisatie worden zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatievaardigheden die nuttig zijn in een professionele context verder uitgediept. Het opleidingsonderdeel bereidt de student voor op het gepast gebruik van de Nederlandse taal in een professionele context.  Hierbij wordt expliciet de link met social media gelegd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student herkent het verschil tussen zakelijk en wervend schrijven
12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student schrijft teksten, binnen een aangeleverd format. 
De student redigeert teksten, binnen een aangeleverd format. 
De student schrijft een helder en samenhangende tekst 
De student schrijft een bericht voor social media 
De student structureert teksten en vat deze samen.
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student schrijft een blog 
De student maakt en post een vlog

Leerinhoud

  • Verder aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal (mondeling & schriftelijk).
  • Uitdiepen van de schrijfvaardigheden op het vlak van zakelijke communicatie (schriftelijk).
  • Online schrijven (nieuwsbrief, bericht op social media, aanpassingen op website,...)
  • Voorbereiden en uitvoeren van presentaties (schriftelijk & mondeling).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Alle opdrachten die de student in de loop van het semester maakt.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00De student werkt een aantal opdrachten uit in de loop van de zomer.