Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interculturele communicatie7029/2148/2122/1/52
Studiegids

Interculturele communicatie

7029/2148/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • communicatiesupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hye Dirk, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt communicatievaardigheden over de grenzen heen. Het biedt inzicht in de mogelijke problemen en gevoeligheden bij interculturele communicatie, maar belicht ook de meerwaarde en opportuniteiten. Tenslotte gaan we praktisch aan de slag en oefenen we op enkele vaardigheden die belangrijk zijn bij interculturele communicatie. Het opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor op een open houding en een efficiënte en constructieve samenwerking en communicatie met belanghebbenden, al dan niet met een verschillende culturele achtergrond.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student behandelt conflicten in een gesimuleerde werksituatie op een constructieve wijze
De student implementeert verworven kennis over andere culturen op een aangepaste manier met respect voor de uniciteit van ieder individu. 
De student kan de culturele componenten in cultuur herkennen 
De student past de vuistregels van interculturele communicatie toe
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student reflecteert over zijn gedrag en communicatiestijl in interculturele situaties en verkent gedragsalternatieven. 
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student relateert zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld aan andere zienswijzen
De student beheerst culturele vaardigheden en kan deze waar nodig toepassen

Leerinhoud

 • Wat is cultuur?
 • Wat zijn de culturele componenten in communicatie?
 • vuistregels van interculturele communicatie
 • samenwerken met diverse culturen
 • interculturele vaardigheden
 • ontwikkelingen in het domein van interculturele communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.
 


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief (Marinel Gerritsen en Marie-Thérèse Claes).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00Praktische opdrachten
AcademiejaarKennistoets40,00Kennistoets gebaseerd op de theorie van het interactief hoorcollege (40%)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Indien de student in de eerste examenperiode minstens een voldoende (minstens 10/20) behaalde voor dit deel, wordt hij voor dit deel in de tweede examenperiode vrijgesteld. De punten worden automatisch overgedragen naar de tweede examenperiode.