Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing project26820/2148/2122/1/57
Studiegids

Marketing project

26820/2148/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Bollaerts Bart, Van den Broeck Peter, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

In het olod projectwerk werken de studenten aan een eigen marktonderzoek. Het opzet van dit olod is dat aan het einde van de rit de verschillende stappen in het marktonderzoeksproces zijn doorlopen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: tools & technieken: ondersteunt de afdeling/organisatie en maakt correct gebruik van passende tools en technieken in functie van marketing- en/of communicatieactiviteiten.
De student doet voorstellen aangaande de wijze waarop gegevens verzameld worden 
De student doet voorstellen aangaande de planning van het project
De student verwerkt en de data op een gebruiksvriendelijke manier
02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student controleert de kwaliteit van de verkregen data
03: probleemoplossend & doelgroepgericht: werkt probleemoplossend en doelgroepgericht.
De student merkt eventuele problemen op en signaleert deze gepast 
De student gaat authentiek om met weerstand en bezwaren 
De student past de boodschap aan zijn doelgroep aan 
04: zelfstandig, team, (pro)actief: werkt zowel zelfstandig als in team, en handelt (pro)actief.
De student werkt constructief samen
05: contacten & relaties: onderhoudt contacten en relaties in functie van het uitvoeren van marketing en/of communicatieprojecten en -acties.
De student deelt kennis in functie van het permanent ontwikkelen van eigen deskundigheid 
De student benadert en overtuigt respondenten om deel te nemen aan het onderzoek 
06: projecten en acties: organiseert marketing en/of communicatieprojecten en -acties en stemt af met de betrokken partijen.
De student volgt de uitvoering van het project op in functie van de planning
07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student communiceert helder en duidelijk
08: eigen deskundigheid: zelfkritisch, identificeert eigen professionaliseringsnoden, ontwikkelt en verbetert hierbij permanent de eigen deskundigheid.
De student gaat confidentieel om met verkregen info
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student doet verbetervoorstellen op basis van bevindingen 
De student waakt over de samenhang om een coherent geheel te behouden bij het ondersteunen van de uitvoering van het marktonderzoek 
10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student verzamelt data via enquêtes in functie van het marktonderzoek

Leerinhoud

  • praktisch uitvoeren van een marktonderzoek en het beoordelen van relevante, kwalitatieve informatieStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus marktonderzoek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren14,00 uren
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Geen tweede examenkans mogelijk.