Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingtopics31821/2148/2122/1/50
Studiegids

Marketingtopics

31821/2148/2122/1/50
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel marketingtopics behandelt verschillende subvormen van marketing zoals retailmarketing en non-profitmarketing. Er wordt extra aandacht besteed aan de toekomst van de Retail. Daarnaast wordt het verschil tussen B2B en B2C marketing bekeken. Tenslotte zoomt het olod in op de verschillende elementen en de opbouw van een marketingplan.
Het opleidingsonderdeel marketingtopics bereidt de student voor om analytisch en stap voor stap aan de slag te gaan met het aandragen van elementen en het opvolgen van actiepunten uit het marketingplan.

Begincompetenties (tekst)

Competenties mbt de module Principes van Marketing

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student schetst de structuur van een basic marketingplan op basis van een SMART doelstelling.
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een interne analyse en maakt hierbij gebruik van theoretische marketingmodellen. 
De student stelt een SWOT analyse op adhv de nodige analyses voorafgaand, en dit ten aanzien van een SMART doelstelling. 
De student geeft, op basis van een gekozen strategie, de (nieuwe) marketingmix vorm 
De student ondersteunt bij het uitvoeren van een externe analyse en maakt daarbij gebruik van relevante theoretische marketingmodellen. 
De student schetst de structuur van het marketigplanningsproces op basis van een SMART doelstelling. 
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student stelt een concrete TODO-list op, afgeleid uit de marketingmix, met een kostenoverzicht (financiële onderbouwing). 
De student verklaart het begrip retailmarketing met eigen woorden 
De student verklaart het verschil tussen B2B en B2C marketing 
De student verklaart het begrip social-profit marketing met eigen woorden

Leerinhoud

 • retailmarketing
 • B2B marketing
 • non-profit marketing
 • het marketingplan
 • SWOT analyses
 • SMART doelstellingen
 • interne en externe analyses


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Content Marketing - van marketeer tot uitgever, Lannoo Campus 
Extra:

- Literatuur mbt basis marketing (zie ook principes van marketing)
- Elk boek dat strategische marketingplanning behandelt is behulpzaam. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00