Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marktonderzoek1030/2148/2122/1/77
Studiegids

Marktonderzoek

1030/2148/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaerts Bart, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Marktonderzoek behandelt de basisprincipes van het kwalitatieve en kwantitatieve marktonderzoek, en de juiste analyse van de verkregen gegevens. Marktonderzoek is de laatste jaren een onmisbaar onderdeel geworden van de marketing. Inzicht in markt en consument zijn de sleutel om zich te onderscheiden als succesvolle onderneming. 

Het olod Marktonderzoek bereidt voor op het praktisch ondersteunen van een marktonderzoek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

10MARK: data: verzamelt en verwerkt data in functie van de marketingstrategie en het marketingplan.
De student brengt de elementen van een onderzoeksopzet aan 
De student beschrijft hoe marktonderzoek uitgevoerd wordt 
De student neemt enquêtes af en voert de gegevens van de afgenomen enquêtes in in Excel 
De student neemt een vooraf opgesteld gestandaardiseerd interview af 
De student licht de begrippen betrouwbaarheid en validiteit toe 
De student beschrijft hoe een steekproef samengesteld wordt 
De student controleert ingevoerde gegevens op oa. validiteit en kwaliteit. 
De student voert basisanalyses uit op verkregen gegevens. 
De student beschrijft het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
De student assisteert bij een focusgesprek 
De student assisteert bij het opstellen van vragenlijsten 

Leerinhoud

 • Inleiding hoe pak je een marktonderzoek aan
 • Desk Research
 • Kwalitatief vs kwantitatief
 • Opstellen van een vragenlijst
 • Enquêtes en interviews
 • Persoonlijke - en straatinterviews  
 • Steekproeven 
 • Vragenlijsten 
 • Veldwerk
 • Observatie
 • Verwerking van de gegevens
 • Basisprincipes data-analyse 
 • The Nielsen company (optioneel)

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
 • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Marktonderzoek in rechte lijn Marc De Laet, Pol Toye ISBN : 978 90 455 3143 4 (laatste versie)
Eigen Cursus en Oefeningen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)4,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)86,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)86,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00