Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfsprocessen7484/2148/2122/1/02
Studiegids

Bedrijfsprocessen

7484/2148/2122/1/02
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carlos, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel behandelt de verschillende organisatieprocessen- en structuren van bedrijven, waaronder het belang van HRM en budgetten om deze processen te ondersteunen. 
Bedrijfsprocessen bereidt de student voor op een gedegen kennis van zaken aangaande de processen en structuren van een bedrijf, zodat deze zich kan 'oriënteren' wanneer hij/zij het werkveld betreedt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02: informatie- en databeheer: helpt bij het beheer van de informatie en data (van een afdeling) van een bedrijf of organisatie.
De student beschrijft de organogrammen, procedures, processen en systemen binnen de organisatie
De student legt uit hoe marketing als bestuurs- of managementproces ingezet wordt
09: kwaliteitszorg: draagt in overleg met de leidinggevende bij aan de kwaliteitszorg door projecten en acties op te volgen, te evalueren, verbetervoorstellen te formuleren en deze te implementeren.
De student beschrijft de organisatiecontext van de werkplek 
De student schetst het doel en de aanpak van de verschillende HR-functies (instroom, beoordelen en evalueren, belonen, ontwikkelen, doorstroom en uitstroom).
De student verantwoordt de noodzaak van een geïntegreerd HRM-beleid. 
De student past het begrip break-even toe 
De student werkt mee aan het opstellen van een budget 
De student beschrijft de individuele en groepsprocessen die zich kunnen voordoen in een organisatie 
De student legt de verschillende rollen en dimensies van de bedrijfscultuur uit 
De student legt de principes van leiderschap en ondernemerschap uit 
De student definieert het juiste gebruik van top-down en bottom-up communicatie

Leerinhoud

  • ondernemingsvormen en-processen
  • organisatie
  • human resources
  • kostenbegrippen en kostprijscomponenten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)60,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00