Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Professional English 3 Marketing32448/2148/2122/1/28
Studiegids

Professional English 3 Marketing

32448/2148/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Graduaat marketing- en communicatiesupport (Antwerpen), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketingsupport
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cuypers Maryse, Fierens Koen, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel (olod) worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in een  professionele omgeving, vlot en accuraat in het Engels te kunnen uitdrukken - zowel verbaal als  schriftelijk - uitgediept, tot op niveau B1+ (CEFR), met aandacht voor jargon.

OLR-Leerdoelen (lijst)

07: talen: gebruikt meerdere talen bij het uitvoeren van zijn marketing- of communicatieactiviteiten.
De student redigeert een zakelijke e-mail
12COMM: teksten: schrijft en redigeert eenvoudige teksten binnen een aangeleverd format.
De student communiceert vlot in het Engels (zowel schriftelijk als mondeling) op niveau B1+ (CEFR).
De student verklaart begrippen uit het specifieke vakjargon uit de communicatieleer
13COMM: interne en externe communicatie: ondersteunt de interne en externe communicatie van een bedrijf of organisatie.
De student maakt correct gebruik maken van passende tools en technieken.
11MARK: projecten en acties: ondersteunt een bedrijf of organisatie bij de uitvoering en de coördinatie van marketingprojecten- en acties, rekening houdend met de marketingstrategie.
De student drukt zich verstaanbaar uit in beroepssituaties (gesprekken, telefoongesprekken)
De student bereidt een gestructureerde presentatie voor
De student breidt zijn opleidingsgerichte woordenschat verder uit
De student drukt zich op gepaste, professionele wijze uit

Leerinhoud

  • lezen en begrijpen van teksten op niveau B1+
  • opstellen van zakelijke communicatie (schriftelijk) op niveau B1+
  • aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk) op niveau B1+
  • voorbereiden en geven van een presentatie in het Engels op niveau B1+ naar aanleiding van een bedrijfsbezoek in de marketingsectorStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00